Jaunpiebalgas

vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskolas bibliotēka
atrodas Gaujas ielā 41
111. KABINETĀ
Darba laiks katru dienu no 8.00 līdz 16.30

Iespējamie pakalpojumi:
Saņemt literatūru, izmantot katalogu.
Izmantot internetu, skaneri (2 datori ar interneta pieslēgumu un printeriem).
Individuālas konsultācijas katalogu, interneta meklēšanā, ZPD veidošanā, literatūras avotu aprakstīšanā.
Individuālas konsultācijas karjeras jautājumos.
Saņemt literatūru, kura nav vidusskolas fondā (SBA).
Skolotājiem pieejamie izdevumi:  “Skolotāju Avīze”(papīra formāts), “Skolas Vārds” (elektroniski)