Jaunpiebalgas

vidusskola

2 tilts12 tilts2

Tilts jāpāriet, lai uzsāktu jaunu dzīves posmu. Varbūt kāds uz šī tilta pakavēsies ilgāk, nesteigsies. Cits pāries straujiem soļiem ar pārliecību par saviem mērķiem un sapņiem. Tilts gan šķir, gan vieno. Cilvēkus. Dzīvi. Laiku. Bet skolas tilts ir kā varavīksne, kas, veldzēdama slāpes no dzimtās zemes, tiecas uz debesīm.
1982.gads. Tiltu veidoja 32.izlaiduma absolventi: Uldis Briedis, Valda Dorša, Baiba Dravante, Andris Ērglis, Jolanta Grauze, Ingūna Grigola, Ilgvars Kļava, Raimonds Krūmiņš, Ilze Lācgalve, Valentīna Mihailova, Silva Ozoliņa, Dace Rubene, Dace Saulīte, Raitis Šube, Agita Tulija un Jānis Zariņš, kā arī audzinātājs Pēteris Knāķis. Palīdzēja ar darbiem A. Āboliņš, Jānis Knāķis, Artūrs Bružēvics, Laimonis Klapars un Ilmārs Brants.