Jaunpiebalgas

vidusskola

2 tilts1 2 tilts2

2 tilts 3 2 tilts 4

Tilts jāpāriet, lai uzsāktu jaunu dzīves posmu. Varbūt kāds uz šī tilta pakavēsies ilgāk, nesteigsies. Cits pāries straujiem soļiem ar pārliecību par saviem mērķiem un sapņiem. Tilts gan šķir, gan vieno. Cilvēkus. Dzīvi. Laiku. Bet skolas tilts ir kā varavīksne, kas, veldzēdama slāpes no dzimtās zemes, tiecas uz debesīm.

1982. gads. Tiltu veidoja 32. izlaiduma absolventi: Uldis Briedis, Valda Dorša, Baiba Dravante, Andris Ērglis, Jolanta Grauze, Ingūna Grigola, Ilgvars Kļava, Raimonds Krūmiņš, Ilze Lācgalve, Valentīna Mihailova, Silva Ozoliņa, Dace Rubene, Dace Saulīte, Raitis Šube, Agita Tulija un Jānis Zariņš, kā arī audzinātājs Pēteris Knāķis. Palīdzēja ar darbiem A. Āboliņš, Jānis Knāķis, Artūrs Bružēvics, Laimonis Klapars un Ilmārs Brants.

 

2 putns 1 2 putns 2

Putns un dālijas “Monmartras vijolīte”

Putns saskaņā ar seniem ticējumiem simbolizē dvēseli, garu. Putni var būt starpnieki starp dieviem un cilvēkiem un var darboties kā Dieva gribas izplatītāji. Putni ir redzami dzīvības kokā, kur nereti attēloti cīnoties. Kristīgajā mākslā tie simbolizē labā cīņu ar ļauno.

To 2000.gadā veidoja 9.klases skolēni: Līga Apsīte, Anete Ābelniece, Inese Cera, Vladislavs Gajeviks, Kristīne Guste, Madara Intenberga, Jēkabs Kapusts, Margita Kažociņa, Laura Klapare, Iveta Ķīķere, Agnese Lapiņa, Ieva Lapiņa, Arita Laukubriede, Uldis Lēģeris, Jānis Lipiņš, Dace Lorence, Andris Matišiņecs, Pēteris Micāns, Jānis Nuķis, Gunita Pence, Indra Prūse, Karīna Rubene, Aija Spirģe, Jānis Strazdiņš, Inga Šimane un Liene Upmale, kā arī audzinātāja Rudīte Jaksta.

 

2 gliemezis 1 2 gliemezis 2

Gliemezis un kadiķi

Gliemezis ir mūžīgi pieaugošā un dilstošā Mēness tēls - te parādās, te atkal pazūd savā čaulā.

2001.gadā to veidoja 9.klases skolēni: Jurijs Ahmetovs, Aldis Avotiņš, Gatis Babris, Jānis Balodis, Lāsma Bērziņa, Iveta Bruņiniece, Atis Bruņinieks, Gunita Černiševa, Elīna Dūklava, Haralds Ivanovs, Juris Kalniņš, Ivars Kažociņš, Laila Keiša, Intars Krievs, Agita Ķēniņa, Agrita Lese, Agris Lesis, Mārīte Maļugina, Inga Mihailova, Kristīne Pāruma, Valdis Rozentāls, Monta Vandere un Madara Veipa, kā arī audzinātājs Arnis Ratiņš.

Kadiķus stādīja 12.klases skolēni: Ilze Auziņa, Sigita Bukacinska, Kerija Ivanova, Ilva Jansone, Irita Ķēniņa, Laine Lapiņa, Maira Laukubriede, Ilze Lintere, Juris Misiņš, Lauris Ontužāns, Gunita Ozola, Andris Pārums, Eva Vabule, Jānis Vaščenkovs, Aiga Vesere un Raitis Žvīgurs, kā arī audzinātāja Zane Althabere.