Jaunpiebalgas

vidusskola

kapnes1kapnes2

Kāpnēm piemīt dažāda simboliskā nozīme. Tās var vest gan augšup, gan lejup. Dzejas kāpnes skolas parkā rosina domāt par vārdos izteikto gudrību, skaidrību un tiekšanos zināšanu kalnā.
Veidotas 1976. gadā jauno literātu nometnes “Aicinājums” laikā Ainas Vītiņas-Bergas un Pētera Knāķa vadībā. Dzintra Ciekurzne - Mozule atceras laiku, kad nometnē piedalījās laikraksta “Pionieris” korespondenti. Prozas konsultants bija Aivars Kļavis, savukārt dzejas - Ilga Rismane. Nometnē viesojies mācītājs Juris Rubenis.
Parka teritorijā joprojām uzzied skolotāja Pētera Knāķa stādītais rododendrs.