Jaunpiebalgas

vidusskola

Facebook lapa projektam

Jaunpiebaldzēni viesojas Spānijā.
   No 5. novembra līdz 11. novembrim mēs, 10 Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni – Krista Marta Kundrate, Adrians Vīķelis, Aleksandrs Grigorjevs, Gunda Glāzere, Liene Zaķe, Kristiāna Pogule, Jūlija Postolati, Roberts Ruško, Edžus Nedēļa, Rūdolfs Dolmanis-Dravants– kopā ar skolotājām Gunitu Kundrati un Jolantu Glāzeri viesojāmies saulainajā, olīvkokiem pilnajā Spānijā, projektā Erasmus+ Playing and Acting learning towards Science -2016-1-LV01-KA219-022641-1.

ERASMUS+
ITĀLIJĀ, No 2.- 6.maijam 2017.gadā. Pilsētā LA SPECIA
Antonio Paccinoti dabaszinātņu licejā
   Jaunpiebalgas vidusskolas 5 pedagogi/professuri(itāliski) viesojās ERASMUS+ projekta ietvaros La Specia pilsētas Antonio Paccinoti dabaszinātņu licejā. Tikās ar skolas vadību, skolotājiem un studentiem. Iepazinās ar mācību darbu, mācību līdzekļiem un mācību metodēm. Skolotāji iepazinās ar Itālijas dabu, kultūru, vēsturi un tradīcijām minētajā reģionā. Ir patīkami apzināties, ka nekur nav tik labi kā mājās, bet lietderīgi redzēt kā ikdienas skolas gaitas tiek organizētas citās valstīs.
   Itālijas izglītības sistēma šobrīd ir līdzīgā situācijā kā šobrīd Latvijā, jo uzsāktā skolu reforma ir vērsta uz to kā mācību procesu papildināt ar praktisko darbu. Stundu laiks ilgst līdz 13.00, bet liels apjoms skolēniem jāizdara mājās. Prezentējot mācību vielu skolēni spēja izteikties gari un plaši, nebaidoties pielietot angļu valodu. CLIL mācību metode (priekšmeta apgūšana svešvalodā) viennozīmīgi ļauj apjaust kāpēc nepieciešams apgūt valodas un vai ir svarīgi komunicēt, iegūt zināšanas un dalīties pieredzē ar citām tautām.

   Laika posmā no 22.-28. Februārim Erasmus+ projekta “Playing and Acting Learning Towards Science” ietvaros 5 Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Anglijā, Sera Džozefa Viljamsa Matemātikas skolā. Šajā reizē tikās skolotāji no Itālijas, Spānijas, Latvijas un Anglijas.
   Tā galvenokārt ir zēnu skolā, kurā mācās vien dažas meitenes. Šajā skolā matemātika tiek mācīta padziļināti un lai varētu mācīties šajā skolā, skolēniem nemitīgi sevi jāpierāda virknē eksāmenu katru gadu. Tie, kuri tos nokārtot nespēj, no skolas tiek atskaitīti. Šī brauciena mērķis bija vērot stundas, mācīties no angļu kolēģiem, dalīties pieredzē un analizēt savu darbu un mācīšanas metodes, lai šeit Latvijā, savā skolā mēs skolēniem varētu piedāvāt pēc iespējas labāku, kvalitatīvāku izglītību.

erasmus

“Playing and Acting Learning towards Science”

   Šajā mācību gadā Jaunpiebalgas vidusskolā tika uzrakstīts projekta pieteikums ,,Playing and Acting Learning towards Science”(Projekta Nr. 2016-1-LV01-KA219-022641_1) Erasmus+ programmā. Mācību gada sākumā saņēmām lielisku ziņu- projekts apstiprināts! Projekts ir starptautisks- tajā darbosies 4 skolas no dažādām valstīm- Itālijas (Liceo Scientifico Statale Antonio Pacinotti), Anglijas (Sir Joseph Williamson's mathematical school), Spānijas (IES Fuente Grande) un Latvijas (Jaunpiebalgas vidusskola).
   Projekta galvenais mērķis ir motivēt skolēnus sasniegt labākus mācību rezultātus, rosināt viņu interesi par dabaszinību priekšmetu padziļinātu apguvi. Noskaidrosim, kuras ar dabaszinībām saistītās profesijas būs pieprasītas nākotnē, tādējādi rosinot skolēnus savlaicīgi sākt domāt par savas karjeras izvēli. Ar šī projekta palīdzību vēlamies iedrošināt skolēnus atklāt savas stiprās un vājās puses, pilnveidot un attīstīt prasmes.
   Dalība šajā projektā būs izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem. Strādājot šādā starptautiskā projektā, iepazīsim citu valstu izglītības sistēmu, mācību metodes, satiksim jaunus cilvēkus, iepazīsim citu valstu kultūru, mācīsimies sadarbības prasmes, kā arī uzlabosim savas svešvalodu zināšanas.

   Laika posmā no 10. līdz 12. novembrim Jaunpiebalgas vidusskolā notika pirmā starpvalstu sanāksme, kurā tikās projekta koordinatori no visām iesaistītajām skolām. Tie bija Juan Cana Ruiz, Josue Bernal Bravo (Spānija), Brian Ward, John Scattergood (Anglija), Antonella Bernabo, Daniela Salis (Itālija). Tikšanās laikā tika pārrunāts projekta mērķis, galvenie uzdevumi, sagaidāmais rezultāts, skolēnu iesaiste projektā, vērtēšanas process, kā arī mobilitāšu datumi gan skolēnu, gan skolotāju mobilitātēm.
   Pirmajā dienā viesojāmies sākumskolā un bērnudārzā. Paldies bērniem, viņu audzinātājām un skolotājām, kuri bija sagatavojuši priekšnesumus. Tālāk devāmies uz Mūzikas un mākslas skolu. Paldies direktorei Aijai par laipno uzņemšanu un ērģeļspēli.