Jaunpiebalgas

vidusskola

Direktors - Arnis Ratiņš

Vietnieki:

Direktora vietniece mācību darbā vidusskolā - Ieva Ciekurzne

Direktora vietniece mācību darbā sākumskolā - Evija Rutka

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā - Dainis Šulcs

Direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā - Jānis Šāvējs

Metodiķe pirmsskolā - Evija Šāvēja


 

 Pieņemšanas laiki:

Arnis Ratiņš
Pirmdiena 8.00-9.30
Trešdiena 16.00 - 17.30

Ieva Ciekurzne
Pirmdiena 12.30-15.30

Evija Rutka

Trešdiena 14.30 - 16.00
Ceturtdiena 13.00 - 16.00

Jānis Šāvējs
Piektdiena 11.00-15.30

Dainis Šulcs
Ceturtdiena 8.00 - 10.00 un 15.00-16.30