Jaunpiebalgas

vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskola realizē šādas izglītības programmas:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
  • Pamatizglītības programma ( 1.- 9.kl.) (kods 21011111)
  • vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011)
  • Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311)