Jaunpiebalgas

vidusskola

4 1 4 2

4 3 4 4

4 5 4 6

4 7 4 8

Bērzus starp ceļmalas dīķi un skolas ēku stādīja vairāku izlaidumu absolventi.

1960. gada absolventi: Ilga Apine, Ruta Ārne, Anna Balode, Velta Balode, Aina Blome, Irēna Dortāne, Andrejs Eiduks, Irēna Elpere, Aivars Krasovskis, Rudīte Medne, Astrīda Pelne, Vija Saulīte, Maija Spolīte, Maija Veipa un Juris Zaķis, kā arī audzinātājs Ilgvars Leimanis. Pēteris Aparjods, Maruta Apine, Daina Auziņa, Velta Bišere, Ilga Brence, Pēteris Cacans, Ilga Cera, Dzidra Eikena, Jāzeps Garais, Maiga Kraukle, Viktors Krieviņš, Mirdza Līrmane, Gunta Medne, Kārlis Pakulis, Ilze Pelēce, Jānis Pētersons, Ausma Pinne, Dzidra Rubene, Alīne Rutke, Meta Sīmane, Arnolds Supe, Valdis Suta, Jānis Sebris, Marija Šube, Pauls Urbanovičs un Jānis Vīgants, kā arī audzinātājs Zigmunds Bārdiņš.

1963. gada absolventi: Māris Apsītis, Vilnis Apsītis, Aivars Blūms, Elvīra Dandena, Velta Driļevska, Ārija Dzenža, Irēna Gabrāne, Egils Johansons, Jānis Kļaviņš, Genovefa Krakope, Andris Lapsenieks, Ojārs Pārums, Ligita Podniece, Jānis Plaudis, Juris Ruborts, Nikolajs Soļims, Aija Šube, Anita Upena, un Indulis Zvaigzne, kā arī audzinātāja Gaida Dulberga. Maija Brīvule, Andris Dancis, Elmārs Dančevskis, Jānis Dravants, Jānis Dzinējs, Viesturs Jundzis, Jānis Lācis, Jānis Rubenis, Mārtiņš Rubenis, Imants Rudzītis, Antons Tučs, Jānis Vējiņš, Lija Vībante un Mudīte Zvaigzne, kā arī audzinātāja Anna Garā.

1964. gada absolventi: Jānis Antons, Aivars Apinis, Andrejs Barbars, Margarita Birzniece, Vaira Butka, Kārlis Ērglis, Baiba Grigola, Valentīna Jegorova, Māra Kalnupe, Anna Krasovska, Maija Misiņa, Ilmārs Pikurs, Dzintra Skrodele, Pēteris Skroderis, Dainis Uķis, Ilga Zālītis un Ruta Zūkere, kā arī audzinātājs Ilgvars Leimanis.

1965. gada absolventi: Ilga Apse, Ruta Apse, Anita Āpša, Juris Baumanis, Mudīte Baumane, Māris Bedeicis, Anita Brante, Indra Gregore, Aina Ice, Ginta Jēpe, Guntis Lipiņš, Valentīna Muižniece, Jānis Mūrmanis, Anna Pelēce, Lita Pērkone, Maiga Pilmane, Aija Podniece, Edīte Priedīte, Jānis Putniņš, Vilhelma Sakoviča un Dzidra Ulaste, kā arī audzinātājs Pēteris Gicēvičs.

1966. gada absolventi: Viktors Alkšers, Māra Bāliņa, Raitis Bērziņš, Aiga Elpere, Guntis Ērglis, Dace Junga, Imants Kažoks, Pēteris Krasovskis, Aija Kupce, Ērika Līmane, Dzidra Maksteniece, Jānis Matisons, Andrejs Riekstiņš, Imants Robežnieks, Gunta Vasile, Ināra Vinogradova, Dace Zvēriņa, kā arī audzinātāja Anna Garā. Rihards Anspoks, Astrīda Baumane, Maija Cālis, Ruta Dandena, Dzintra Jurjāne, Anita Kankare, Jevgenija Keiša, Uldis Kesners, Irēna Līmane, Ērika Laumane, Ingrīda Pauga, Mārīte Sābule, Skaidrīte Supure un Vitālijs Tumaševskis, kā arī audzinātāja Gaida Dulberga.

1968. gada absolventi: Uldis Aparjods, Dzintra Blūma, Raitis Ciekurznis, Gunta Dižpētere, Līvija Garāne, Ausma Homane, Baiba Kesnere, Uldis Klēbergs, Ausma Krasovska, Silvija Līmane, Ilga Prīse, Ilze Sidere, Māris Šnē, Dace Šteine, Anita Vilciņa, Lilita Volkova un Ausma Zīlīte, kā arī audzinātājs Zigmunds Bārdiņš.

1969. gada absolventi: Astrīda Augstkalne, Jānis Biezais, Kārlis Bišeris, Velita Bormane, Jautrīte Bruņiniece, Augusts Kažociņš, Anita Ķīķere, Ināra Liepiņa, Antons Logins, Ausma Nedēļa, Ulla Rozenvalde, Guntra Vasile, Dzintra Vītola, Arvis Vīgrants un Ilze Zilvere, kā arī audzinātāja Anna Garā. Skolas nokalnē iestādīja bērzu vai ozolu.

1967. un 1968. gadā, pateicoties kopsaimniecības “Alauksts” priekšsēdētājam Andrejam Jurciņam, skolas parkā tika izveidoti dīķi.
Atbalsta sienas veidošana un mūrēšanas darbus vadīja skolotājs Pēteris Knāķis.

1989. gadā izveidoja akmeni ar iekaltu uzrakstu ”Vidusskola”. To organizēja 39. izlaiduma absolventi: Dace Augstkalne, Ilze Balode, Sanita Blīgzna, Ilva Bobrova, Dace Dombrovska, Zeltīte Dreimane, Edīte Grauduma, Artūrs Grīnbergs, Ilze Jundze, Inese Kaimiņa, Armands Kalnups, Girta Kazika, Daiga Kupce, Ingrīda Lapiņa, Ināra Leone, Andžs Miesnieks, Ilze Nedēļa, Sigita Petrovska, Sanita Razminoviča, Laila Savicka, Zinta Strode, Dagnija Šķerberga, Jolanta Trumpmane, Viesturs Upens, Sanita Zāģere, Inese Žvīgure, kā arī audzinātāja Astrīda Knāķe.

2011. gada 9. klases absolventi: Linda Anzone, Karīna Astašova, Zaiga Burceva, Viesturs Eglītis, Elvis Elksnis, Ivo Sandis Gailis, Oskars Gusts, Edijs Jakobijs, Līna Kurzemniece, Bogdans Kvecko, Ilze Lapiņa, Laura Lēģere, Jūlijs Morozs, Andra Pētersone, Viktorija Postolati, Lelde Putniņa, Juta Pūpola, Sigita Razminoviča, Kristīne Seržāne, Kristiāna Skoboļeva, Sanita Šostaka, Dāvis Uķis, Justs Vīķelis, Laine Žuravļova un Ivo Žuravļovs, kā arī audzinātāja Vēsma Johansone organizēja, lai parka dīķī pie ceļa būtu strūklaka.

2021. gads. Skolai – 75.

21. izlaidumam aprit 50 gadi. Izlaiduma absolventi Maruta Kažociņa (Ozoliņa), Jānis Lipiņš, Maija Šāvēja (Vesere), Laimis Šāvējs, Antoņina Zvirgzdiņa (Saukāne) šopavasar skolas parkā iestādīja hortenzijas.

Paldies!