Jaunpiebalgas

vidusskola

Citi nacionālie projekti

 

valsts sportamJP novada gerbonis

 

Izglītības un Zinātnes ministrijas un Jaunpiebalgas novada domes sadarbība slēpošanas inventāra iegādei Jaunpiebalgas vidusskolas skolēniem.

2013.gada rudenī Jaunpiebalgas novada dome sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju ir realizējusi projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Projekts tika uzsākts lai veicinātu 5.-9.klašu skolēnu ieinteresētību sportiskās aktivitēs svaigā gaisā, apgūtu slēpošanas prasmes un rastu slēpošanu, kā vienu no lieliskiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, kas veicina gan fizisko aktivitāti, kā arī rada garīgu baudījumu atrodoties brīvā dabā. Iespējams kāds, pateicoties realizētajam projektam, atradīs ceļu profesionālā sporta karjerā.
Līdz ar šī projekta īstenošanu tiek turpināts 2012.gadā iesāktais darbs slēpošanas inventāra nodrošināšanā Jaunpiebalgas vidusskolas pamatskolas skolēniem.


 

 

 • No 1996. gada - "Draudzīgais Aicinājums". A.Knāķe, V.Johansone
 • No 2002. gada - "Atkritumu lietderīga apsaimniekošana" (ZAAO). A.Logins. A.Ratiņš
 • 2000. - 2003. gads - jaunatnes sporta programma. U.Logina
 • No 2009. gada 1. septembra - Iespējamā misija. I.Ušča, I.Balode, U.logina


 

Informācijas tehnoloģijas

 • 1992. gads - kopētāja iegāde
 • 1996. gads - datorklases izveide ar Sorosa fonda - Latvija atbalstu. Projekta autors A.Beķeris
 • 1997. - 1998. gads - internet pieslēguma izveide un pilnveidošana. A.Beķeis
 • 2000. gads - "Latvija informācijas laikmetā". A.Beķeris
 • 2002. gads - "Piebalgas novads internetā". A.Beķeris
 • 2006. gads - datoru nomaiņa datorklasē ar pašvaldības finansiālu atbalstu. A.Beķeris
 • 2007. gads - datorklase sākumskolā, informātikas priekšmets fakultatīvi 4. klasēs. A.Beķeris
 • 2007. gads - informācijas tehnoloģiju centrs. J.Ozers, A.Beķeris
 • 2010. gads - datoru nomaiņa datorklasē ES dabaszinību projekta ietvaros. A.Beķeris
 • 2010. gads - skolas dokumentācija un saziņa mācību sociālajā tīklā MyKoob. A.Beķeris
 • No 1999. gada - virtuālā enciklopēdija "Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa". U.logina. A.Beķeris
 • 2016. gads - skolas datortīkla modernizācija sadarbībā ar Mikrotik. J.Šāvējs
 • 2017. gads - datoru nomaiņa datorklasē ar pašvaldības finansiālu atbalstu. J.Šāvējs

 

Asfalts vidusskolas ēkas priekšā. 2008. gads. Atbildīgais L.Šāvējs


Vidusskolas jumts, siltināšana (logi vidusskolā un sākumskolā). 2009. gads. Atbildīgais L.Šāvējs


Vidusskolas siltināšana, fasādes remonts, aktu zāle, kāpņu telpas. 2010. gads. Atbildīgie L.Šāvējs, E.Vīķelis


 

Sākumskolas jumta rekonstrukcija un 3. stāva izbūve.

Projekta realizācijas laiks: 1996. - 2001. gads.

Atbildīgā par projektu: U.Logina


Divu skolas ēdināšanas bloku renovācija.

Projekta realizācijas laiks: 2003. gads.

Atbildīgais: L.Šāvējs


Philips Latvia realizētais projekts "Gaiša skola"

Projekta realizācijas laiks: 2003. gads.

Atbildīgais: U.Logina


Sporta zāles būvniecība.

Projekta realizācijas laiks: 2004. - 2005. gads. Atklāta 2005. gada 2.septembrī.

Atbildīgie: U.Logina, L.Šāvējs


Vidusskolas piebūve (fizikas - ķīmijas, zēnu un meiteņu mājturības kabineti).

Projekta realizācijas laiks: atklāta 2007. gada 4.oktobrī.

Atbildīgie: U.Logina, L.Šāvējs