Jaunpiebalgas

vidusskola

Citi nacionālie projekti

 

valsts sportamJP novada gerbonis

 

Izglītības un Zinātnes ministrijas un Jaunpiebalgas novada domes sadarbība slēpošanas inventāra iegādei Jaunpiebalgas vidusskolas skolēniem.

2013.gada rudenī Jaunpiebalgas novada dome sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju ir realizējusi projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Projekts tika uzsākts lai veicinātu 5.-9.klašu skolēnu ieinteresētību sportiskās aktivitēs svaigā gaisā, apgūtu slēpošanas prasmes un rastu slēpošanu, kā vienu no lieliskiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, kas veicina gan fizisko aktivitāti, kā arī rada garīgu baudījumu atrodoties brīvā dabā. Iespējams kāds, pateicoties realizētajam projektam, atradīs ceļu profesionālā sporta karjerā.
Līdz ar šī projekta īstenošanu tiek turpināts 2012.gadā iesāktais darbs slēpošanas inventāra nodrošināšanā Jaunpiebalgas vidusskolas pamatskolas skolēniem.


 

 

  • No 1996. gada - "Draudzīgais Aicinājums". A.Knāķe, V.Johansone
  • No 2002. gada - "Atkritumu lietderīga apsaimniekošana" (ZAAO). A.Logins. A.Ratiņš
  • 2000. - 2003. gads - jaunatnes sporta programma. U.Logina
  • No 2009. gada 1. septembra - Iespējamā misija. I.Ušča, I.Balode, U.logina