Jaunpiebalgas

vidusskola

   2018. gada 10. oktobrī, ERASMUS+I’m planing my future projekta ietvaros, mēs, Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni no 7. līdz 12. klasei, apmeklējām Eiropas Savienības māju. Šeit mūs sagaidīja divas lekcijas.
Pirmajā lekcijā mums pastāstija par Eiropas Savienības vēsturi, rašanos, darbību un deputātiem, kuri tur darbojas un kādās jomās. Savukārt otrajā lekcijā mēs izspēlējām dažādas situācijas, kuras sastopamas likumu izvirzīšanas un pieņemšanas laikā. Tā mēs sapratām, ka pieņemt un izstrādāt likumus nemaz nav tik vienkārši, kā likās. Dažas lietas no šīs informācijas mums jau bija pazīstamas, tomēr bija arī daudz aktualitāšu, kuras nebija zināmas. Savas zināšanas varēja pārbaudīt, atbildot uz jautājumiem katras lekcijas beigās, par to varēja iegūt arī balvas.
Manuprāt, bija ļoti noderīgi uzzināt sīkāk par Eiropas Savienību un tās darbošanās mehānismu. Tas visiem projekta dalībniekiem noteikti noderēs tuvākā vai tālākā nākotnē.

FOTO galerija

Krista Marta Kundrate, 9.klases skolniece

ERASMUS+ I’m plannig my future
Projekta programma Bulgārijas pilsētā Varna
Vinnicas Pamatskolā “Panaiot Volov”
No 18.-21.oktobrim 2017.gadā

18.10.17.
Iepazīšanās diena ar projekta partneriem un viņu skolu.

   No 31.maija līdz 4. jūnijam Jaunpiebalgā varēja dzirdēt gan rumāņu un portugāļu, gan bulgāru un turku, gan, protams, arī angļu un latviešu valodu piebaldzēnu izloksnē, un šis fakts ir viegli izskaidrojams. Projekta “I’m Planning My Future” ERASMUS+ ietvaros Jaunpiebalgā bija ieradušies 24 skolēni un 12 skolotāji no Turcijas, Rumānijas, Portugāles un Bulgārijas, lai nosacīti iepazītu, vairāk gan rastu priekšstatu ne tikai par mūsu valsti, ne tikai par Jaunpiebalgas vidusskolu, bet arī uzzinātu par dažnedažādām profesijām, sastaptu Latvijas cilvēkus, kas ir labi sava amata pratēji, un katrs jaunietis pārdomātu nākotnes karjeras iespējamību. Projekta koordinatore un vadītāja Latvijā ir angļu valodas skolotāja Velga Romanova-Zariņa.

   Laika posmā no 16. līdz 18. novembrim Erasmus+ projekta “I’m planning my future” (Projekta Nr. 2016-1-TR01-KA219-034607_3) ietvaros 3 skolotāji no Jaunpiebalgas vidusskolas viesojās Rumānijā, Virfu Cimpului 1. ģimnāzijā, kur norisinājās pirmā starpvalstu tikšanās koordinatoriem un direktoriem. Šo projektu koordinē Turcijas skola (Yenipazar Merkez Secondary School), partneri ir no Bulgārijas (Osnovo uchilishte Pasnayot Volov), Portugāles (Agrupamento de Escolas Virginia Moura), Latvijas (Jaunpiebalgas vidusskola) un Rumānijas (Schoala Gimnaziala nr.1 Virfu-Cimpului).
   Virfu Cimpului ir neliels ciemats, no kura tuvākā mazpilsēta atrodas vismaz 25 kilometru attālumā. Tā kā šajā ciematiņā nav viesnīcas, tad dzīvojām netālajā Dorohoi pilsētā. Tā atrodas pierobežā. Līdz Ukrainai vai Moldovai vien pusstundas brauciens.