Jaunpiebalgas

vidusskola

2017./2018. mācību gada pirmā vecāku padomes sanākšana ir notikusi.

Sarunās piedalījās skolas vadība, novada domes priekšsēdētājs un vecāki.

Madara Intenberga - vecāku padomes priekšsēdētāja
Kitija Stauvere - priekšsēdētājas vietniece
Sanda Dravante
Elīna Judina
Baiba Juraža
Inese Cimdiņa
Dace Dāve
Ina Spirģe
Inese Haļina
Andris Rutks