Jaunpiebalgas

vidusskola

2017./2018. mācību gada pirmā vecāku padomes sanākšana ir notikusi.

Sarunās piedalījās skolas vadība, novada domes priekšsēdētājs un vecāki.

Madara Intenberga - vadītāja

Kitija Stauvere - vietniece

Edīte Peilāne

Elīna Judina

Baiba Juraža

Aija Lapiņa

Andris Rutkis.