Jaunpiebalgas

vidusskola

11 9Sudrabkklava 11 8SkatsuzparkuS

11 10Sudrabkklava1 11 koki 4

11 2 11 3muzejsvec

11 muzejs

11 1 11 7SkatsS

Jaunpiebalgas vidusskolas muzejs tapa 3 gadu laikā.
No Astrīdas Knāķes piezīmēm.

11 vest1

11 vest2

11 vest3

11 vest4

11 vest5

 

 

 

1979.gada absolventi: Dzintra Bērziņa, Sandra Bite, Alfrēds Blumbergs, Iveta Ciganska, Ventis Dravants, Sarmīte Guste, Rasma Ješkina, Juris Kneksis, Vija Lazdiņa, Sandra Leimane, Anita Lejiņa, Modris Lēģeris, Ilze Poikāne, Jānis Radziņš, Maiga Riekstiņa, Jānis Rubenis, Daiga Rupaine, Dzintra Verle, Ilona Voite un Elmārs Zvirgzdiņš, kā arī audzinātāja Vija Leimane stādīja lapegles blakus muzejam.

Skolotājas Rutas Jēkabsones audzināmā klase 1989.gadā dāvināja skolai akmeni ar iegravētu uzrakstu “Muzejs”. Skolēni: Inguna Abuce, Uldis Āre, Kristaps Balodis, Linda Bedeice, Mudīte Grauduma, Solvita Grosberga, Una Johansone, Juris Kazāks, Aigars Kārkliņš, Ingūna Kislija, Egita Klapare, Ieva Liepiņa, Aigars Liepiņš, Kristīne Logina, Ivo Ludzenieks, Andris Petrovs, Iveta Riekstiņa, Ritvars Rubenis, Ingus Sabulis, Aleksejs Sidoraks, Ilze Slavēna, Aigars Staškēvičs, Aigars Strods, Konstantīns Tavars, Jānis Ulmis, Jānis Veips, Inita Zāģere, Ineta Ziediņa un Lita Zukule.

1985.gada 20.maijā pie skolas muzeja tika iestādīts piemiņas ozols Jānim Čašam. 1972.gadā viņš bija LPSR kara komisārs. Ģenerālmajors Jānis Čaša bija Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts Jaunpiebalgas vēlēšanu apgabalā, aktīvi iesaistījās dažādu skolas projektu atbalstīšanā. Viesojās Jaunpiebalgā ar komponisti Elgu Igenbergu, dziedātāju Pēteri Grāveli, aktrisi Veru Singajevsku. Skolas muzeja atklāšanā 1977.gada 15.jūnijā ģenerālis bija goda viesis un pirmais ierakstīja novēlējumu viesu grāmatā.

1987.gadā pie muzeja iestādīta liepa Mildai Duļķei, kuras vārdā bija nosaukta pionieru vienība.

1984.gada 17.maijā dzejnieka Jāņa Sudrabkalna piemiņai iestādīta kļava.

2016.gadā atjaunoja muzeja jumtu.