Jaunpiebalgas

vidusskola

Informācijas tehnoloģijas

 • 1992. gads - kopētāja iegāde
 • 1996. gads - datorklases izveide ar Sorosa fonda - Latvija atbalstu. Projekta autors A.Beķeris
 • 1997. - 1998. gads - internet pieslēguma izveide un pilnveidošana. A.Beķeis
 • 2000. gads - "Latvija informācijas laikmetā". A.Beķeris
 • 2002. gads - "Piebalgas novads internetā". A.Beķeris
 • 2006. gads - datoru nomaiņa datorklasē ar pašvaldības finansiālu atbalstu. A.Beķeris
 • 2007. gads - datorklase sākumskolā, informātikas priekšmets fakultatīvi 4. klasēs. A.Beķeris
 • 2007. gads - informācijas tehnoloģiju centrs. J.Ozers, A.Beķeris
 • 2010. gads - datoru nomaiņa datorklasē ES dabaszinību projekta ietvaros. A.Beķeris
 • 2010. gads - skolas dokumentācija un saziņa mācību sociālajā tīklā MyKoob. A.Beķeris
 • No 1999. gada - virtuālā enciklopēdija "Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa". U.logina. A.Beķeris
 • 2016. gads - skolas datortīkla modernizācija sadarbībā ar Mikrotik. J.Šāvējs
 • 2017. gads - datoru nomaiņa datorklasē ar pašvaldības finansiālu atbalstu. J.Šāvējs