Jaunpiebalgas

vidusskola

Sākumskolas jumta rekonstrukcija un 3. stāva izbūve.

Projekta realizācijas laiks: 1996. - 2001. gads.

Atbildīgā par projektu: U.Logina


Divu skolas ēdināšanas bloku renovācija.

Projekta realizācijas laiks: 2003. gads.

Atbildīgais: L.Šāvējs


Philips Latvia realizētais projekts "Gaiša skola"

Projekta realizācijas laiks: 2003. gads.

Atbildīgais: U.Logina


Sporta zāles būvniecība.

Projekta realizācijas laiks: 2004. - 2005. gads. Atklāta 2005. gada 2.septembrī.

Atbildīgie: U.Logina, L.Šāvējs


Vidusskolas piebūve (fizikas - ķīmijas, zēnu un meiteņu mājturības kabineti).

Projekta realizācijas laiks: atklāta 2007. gada 4.oktobrī.

Atbildīgie: U.Logina, L.Šāvējs