Jaunpiebalgas

vidusskola

Robotika un modernās tehnoloģijas eTwinning projektos.

   Šā gada augustā Valmierā notika eTwinning organizēts starptautisks seminārs “Robotika un modernās tehnoloģijas eTwinning projektos”, kurā piedalījās 40 pedagogi no 8 valstīm. Nodarbības vadīja Edgars Bajaruns, mācību programmas “Iespējamā misija” absolvents, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību, vēstures un fizikas skolotājs, kurš savā profesionālajā darbībā aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas, kā arī vada elektronikas un mehatronikas pulciņu, un Andris Jenerts, Cēsu Jaunās pamatskolas informātikas skolotājs, Vidzemes Augstskolas mehatronikas students un robotikas entuziasts vistiešākajā nozīmē.
   Semināra mērķis bija skolotājiem apgūt robotiku un to pielietojumu pedagoģijā, lai varētu pilnveidot savu mācību procesu, plānojot mācību aktivitātes ar robotikas un programmēšanas elementiem, kas balstās kompetenču apmācībā. Tā bija arī lieliska iespēja iepazīties ar citu skolotāju pieredzi un veidot starptautisku sadarbības projektu tiešsaistē, kas sniedz iespēju skolotājiem savstarpēji sadarboties, bet skolēniem iespēju izmēģināt mācīties plašākā kontekstā un apgūstot kompetences.
   Lai sekmīgāk nostiprinātu apgūtās prasmes un veiksmīgāk nodotu iegūtās zināšanas skolēniem un citiem kolēģiem skolā, semināra nodarbību saturs tika pasniegts, izmantojot aktīvās mācīšanās pieeju “mācies darot”, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Seminārā darbojāmies ar Arduino platformu, veidojot paši savu līnijsekotāju, kas, sekojot melnai līnijai uz balta fona, izbrauc labirintam līdzīgo trasi. Skolotājiem, kas piedalījās nodarbībās, bija ļoti dažāda iepriekšējā pieredze ar robotiem. Salīdzinot Arduino ar Lego robotiem, šiem ir sarežģītāka programmēšana un vairāk jāpārzin programmēšanas valoda. Tomēr pedagogi pierādīja savu problēmu risināšanas prasmi un radošumu, jo tie, kuriem nepadevās tik labi uzrakstīt plašu, sarežģītu programmu, izveidoja mākslinieciskus dizaina robotus, spīdošus, mirgojošus un dejojošus.
   Semināra pirmā diena pagāja, liekot lietā savas angļu valodas prasmes, iepazīstoties vienam ar otru, pastāstot par savu pieredzi pedagoģijā, veidojot diskusijas par robotiku un Lego robotu izmantošanu skolās. Protams, neiztrūkstoša bija ievadinformācija par Arduino platformu. Pie darba nopietni ķērāmies otrajā un trešajā dienā, kad saņēmām praktiskos materiālus, detaļas robotam, un, sekojot ļoti detalizētai skaidrojošai pamācībai, soli pa solim apguvām Arduino. Sākot no paša pirmā uzdevuma - iedegt Led diodes un likt tām mirgot, pamazām pa detaļai papildinot, dienu no dienas darbojoties, apguvām Arduino programmēšanas pamatus, sensoru datu lasīšanas un apstrādes metodes, sensoru datu analīzi un interpretāciju, kā arī patstāvīgi izstrādājām Arduino mikrokontroliera vadītu robotu. Jāatzīst, ka tas viss tik ļoti aizrāva, ka daži no mums atvēlēja pat nakts stundas tam, lai uzlabotu un pilnveidotu sava robota programmu. Papildus iedvesmojošai robotu prezentācijai vēl arī nostiprinājām plānošanas metodiku– kā apgūto izmantot, lai plānotu un īstenotu lielākus mācību uzdevumus – no satura izstrādes, līdz kritēriju sagatavošanai. Savs laiks tika arī atvēlēts zināšanu atsvaidzināšanai par projektu metodi un eTwinning projektu izstrādi vietējā mērogā un starptautisku sadarbības projektu veidošanā un īstenošanā, atrodot sadarbības partnerus. Ceturto dienu veltījām Siguldas novada Jaunrades centra kopīgam apmeklējumam, kur tika iepazīta vietējās interešu izglītības daudzveidība, piemēram, elektronika, robotika, dronu pilotēšana, 3D printeru darbība, lāzergriešana...

   Paldies semināra organizatoriem un eTwinning par neiztrūkstošo kvalitāti, pārdomāto plānojumu un iespēju tikties savas nozares entuziastiem! Šajās notikumiem un aktīvas darbības bagātajās dienās tika gan atrasti partneri starptautiskam eTwinning projektam, gan iegūtas jaunas iemaņas un dāvanā- robotikas komplekts, kas palīdzēs attīstīt šo jomu Jaunpiebalgas vidusskolā, gan, pats galvenais, iedvesmu jaunām idejām Jaunpiebalgas vidusskolas tehnoloģiskās puses attīstībai.

Jānis Šāvējs

valmiera1

Ideju ģenerēšana.

 

valmiera2

Robotu būvēšana un programmēšana.

 

valmiera3

Izmēģinam robotus trasē.

 

valmiera4

Ciemos Siguldas novada Jaunrades centrā.