Jaunpiebalgas

vidusskola

Projekta lapa: https://twinspace.etwinning.net/97290/home

   Šajā mācību gadā, neskatoties uz visām grūtībām (attālināto mācīšanos) Jaunpiebalgas vidusskolas 5.-9. klašu skolēni ir īstenojuši jaunu eTwinning projektu “Internet and social media to Enhance Social-Emotional Learning”.
   Šis ir starpdisciplinārs projekts, lai veicinātu sociālo un emocionālo mācīšanos skolēniem no 4 Eiropas valstīm. SEM (sociālā- emocionālā mācīšanās) ir svarīga skolēnu attīstībai. Mūsu mērķis bija nodrošināt skolēnus ar dizaina domāšanas prasmēm, kā arī nodrošināt sociālās un emocionālās kompetences- tādas kā: pašvadība, uzmanība, attiecības, emocijas. Mūsu mērķis bija veicināt pozitīvu vienaudžu sociālo mijiedarbību. Viens no galvenajiem mērķiem- veicināt IKT mācību un mācīšanas vajadzībām. Projektā darbojās 4 partneri no Polijas, Rumānijas, Turcijas un Latvijas.
   Projekta laikā aktīvi izmantojām sadarbības spēles, darbi tika veikti ar WEB 2.0. palīdzību.
   Projekta laikā gan stāstījām par saviem hobijiem, gan kopīgi veicām pētījumus internet, apkopojām informāciju, iepazinām citu valstu kultūras. Tā, piemēram, aizraujoša bija UNECSO kultūras pieminekļu meklēšana savā valstī un tad iepazinām citu valstu UNESCO pieminekļus. Interesanti bija uzzināt arī par citu valstu tradicionālajām virtuvēm. Kā gribētos kaut ko no tā visa nobaudīt!
   Mijiedarbība ar vienaudžiem, ar atšķirīgu kultūras izcelsmi sniedza autentiskas iespējas attīstīt sociālās un emocionālās prasmes tādā veidā, kā klases aktivitātes to nevar.
   Visus projekta partnerus iepazinās caur eTwinninga Partneru meklēšanas forumu.
Partneri izmantoja Google rīkus, lai vienotos par darba plānu. Tāpat Whatsapp grupa tika izveidota, lai sekmētu ikdienas komunikāciju un sadarbību partner starpā.