Jaunpiebalgas

vidusskola

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 12. oktobrī Jaunpiebalgas vidusskolā notika pasākums “Darba pasaules iepazīšana. Dažādās profesijas”, kurā izglītojamie iepazinās ar animācijas filmu veidošanu kopā ar studiju “ Multenkulten”.
Pasākumā piedalījās 3.,4.,5. un 6. klašu skolēni.
Pasākuma sākumā skolēni noklausījās lekciju, kurā uzzināja, kā tiek veidotas animācijas filmas, iepazina dažādās profesijas animācijā, kā arī dzirdēja skaidrojumus par katras profesijas specifiku. Stāstījumu papildināja grafiskais materiāls – fotoreportāža, bija iespēja noskatīties animācijas filmu fragmentus. Vizuālo materiālu papildināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī neliels stāstījums par konkrētu personu, kura raksturo šo profesiju un strādā Latvijā. Pēc tam izglītojamie izveidoja īsu animācijas filmu. Pēc animācijas filmas izveidošanas to noskatījās, un uzzināja, kā var veidot animāciju mājas apstākļos, un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Pēc pasākuma saņēmām no skolēniem tikai pozitīvu novērtējumu. Emīls no 5. klases pat izteica domu, ka viņš tagad zina, par ko strādās.
Pedagoģe, karjeras konsultante Ineta Balode

MULTENKULTEN1

MULTENKULTEN2

MULTENKULTEN3

MULTENKULTEN4

MULTENKULTEN5