Jaunpiebalgas

vidusskola

23.01. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
23.01. Saruna ar Cēsu novada pašvaldības speciālistiem- Jaunpiebalgas vidusskolas nākotnes izaicinājumi un izaugsme- D. A. Ratiņš
24.01. 15.30 Skolotāju sanāksme – metodiskā darba sarunas, organizācija- Sk. R. Jaksta, I. Ciekurzne
24.01. Darba inspekcijas vizīte Jaunpiebalgas vidusskolā – D. Šulcs, A. Ratiņš
25.01. Sarunas ar Cēsu novada speciālistiem –Budžets 2023 – d. A. Ratiņš
25.01. Rīga TV spēle “Gudrs vēl gudrāks” 11. kl. Emīls Morozs, Ance Liliāna Lazdiņa – sk. G. Kundrate
26.01. Sanāksme – Energoefektivitātes projekta realizēšana sākumskolā- D. Šulcs, E. Rutka, I. Bobrova

26.01. IT tehnoloģiju mentoru kursi – Sk. I. Ciekurzne
27.01. -28.01. Rīga –Nacionālā mākslu vidusskola-Direktoru akadēmija. – d. A. Ratiņš

IEKŠĒJĀ KONTROLE:

Google notikumu kalendāra ieviešana skolas ikdienā

Budžeta sarunas 2023 gadam

Efektīvas mācību stundas kompetenču pieejas īstenošana mācību stundās.
Gatavošanās 5. un 10. klases kolektīvu izpētes jautājumu aktualizēšanai.

Valsts pārbaudes darbu grafiki, kārtība, izmēģinājumi.
Gatavošanās žetonu vakaram( 04.02.2023.) 12. klase