Jaunpiebalgas

vidusskola

18.09. Rīta sarunas –I. Ciekurzne
18.09. Vadības sanāksme 15.30 – A. Ratiņš
19.09. Sporta diena 5.-12. klasē, 10.10 – I. Liģere, S. Vlodare, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji.
18.09. 21.09 ERASMUS+ PROJEKTS ”Par veselīgu dzīves veidu” Jaunpiebalgas vidusskolā ciemiņi no Ziemeļmaķedonijas, Turcijas, Ungārijas. – V. Zariņa -Romanova

IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Metodisko darba grupu darba plāni
Projekta “Neklusē” aktivitāšu saskaņošana
Iekšējā kontrole
Tarifikāciju kārtošana
Skolēnu apliecību sakārtošana.
Skolotāju palīgu un talantu programmas dokumentu sagatavošana.