Jaunpiebalgas

vidusskola

13.11. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
13.11. Konkurss “Kas notiek”- I. Elksne
14.11. 13.00 Latviešu valodas aģentūras nodarbības. 10.-12. klasēm – Sk. A. Ķīķere, J. Glāzere
14.11. 13.00 Atbalsta komandas sanāksme- I. Ciekurzne, B. Damroze
14.11. 10.00 Cēsu pilsētas vidusskolā seminārs izglītības iestāžu vadītājiem. – A. Ratiņš
15.11. Politikas un tiesību olimpiāde – sk. I. Elksne
15.11. Pašvaldības policijas preventīva nodarbība- 2. st. 7.8.9. kl. 3.st. 5.6 kl. 4. st. 10.11.12. kl.- Sk. B. Damroze
15.11. Projekta SAM 8.3.2. nodarbības 1.-9. klašu skolēniem: 3. st. -9. kl., 4. st., 8. kl., 5. st. 5.kl., 6. st. 6. kl., 7. st. 7. kl.
16.11. 11.00 Patriotisko dziesmu konkurss – sk. L. Legzdiņa
17.11. Valsts svētku koncerts Jaunpiebalgas k/c – kolektīvs
17.11. 9.00 Koncertzālē Cēsis apbalvošanas ceremonija “GADA DARBINIEKS” Inese Vīķele – kolektīva vārda sveicējs A. Ratiņš
12.11.-17.11. ERASMU+ projekta aktivitātes Ziemeļmaķedonijā – sk. V. Zariņa - Romanova, G. Kundrtae, D. Rubene

IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Gatavošanās vecāku skolas kopsapulcei
Gatavošanās valsts svētku norisēm.

Evakuācijas un pulcēšanās vietas izmēģinājums ar klasēm.

Vecāku sapulču organizēšana
Mācību stundu savstarpējā vērošana

Projekta “Neklusē” aktivitāšu plānošana, realizēšana