Jaunpiebalgas

vidusskola

13.05. 8.25 Rīta sarunas – I. Ciekurzne
13.05.-17.05 ERASMUS + projekts “Par veselīgu dzīvesveidu” Turcijā – V. Zariņa-Romanova, B. Damroze, I. Liģere
15.05. Informatīva sanāksme matemātikas skolotājiem ZOOM platformā- R. Jaksta I. Bērziņa
15.05. CE Latviešu valodā 206. kab. 11. klasei OL –10.00 -Vad. R. Jaksta, Novērotāja: A. Piruška Vecpiebalgas vsk.
15.05 CE Latviešu valodā Sporta zāle 12. kl. AL – 10.00 – Vad. D. Rubene, Novērotāja : Egita Zariņa
16.05. Online nodarbības par drošu atpūtu pie ūdens -10.,11., 5. klasēm
17.05. 9.kl., 12.kl. skolas zvana svētki 13.10 – L. Legzdiņa, I. Ciekurzne
17.05. Čē, Čē čempionāts Bauskā 7.kl. – J. Glāzere

17.05. 10.30 Cēsu novada pašvaldībā tikšanās ar Francijas institūta direktoru par iespējamo sadarbību franču valodas apguvē skolās – A. Ratiņš
18.05. Iecavas 2024 gada atklātais čempionāts basketbolā 3X3 – A. Stankevičs

IEKŠĒJĀ KONTROLE:

Gatavošanās valsts pārbaudes darbu norisei
Gatavošanās skolas atskaites koncertam

Skolas mājas lapas pāreja uz CDC centra izveidoto vidi.

Darbs pie projekta dabaszinību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un modernizācijas

Projekta “Neklusē” aktivitāšu plānošana, realizēšana