Jaunpiebalgas

vidusskola

2020./2021. MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS

Klase, klašu grupa

 

1. - 8. klase

31.05.-  mācību gada noslēgums

10. - 11. klase

9. klase

31.05. - mācību beigu datums

11.06. – mācību gada noslēgums

12. klase

14.05. - mācību beigu datums

18.06. – mācību gada noslēgums

30.06.- vispārējās vidējās izglītības sertifikāti

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBI

Klase

Datums

Pārbaudes darba veids

Mācību priekšmets

9.

13.04.

Diagnostikas darbs

Svešvaloda, rakstu daļa

13.04.-29.04.

Svešvaloda, mutvārdu daļa

27.04.

Diagnostikas darbs

Latviešu valoda, rakstu daļa

13.04.-29.04.

Latviešu valodā, mutvārdu daļa

29.04.

Diagnostikas darbs

Matemātika

12.

11.05.

Centralizētais eksāmens

Angļu valoda, rakstu daļa, mutvārdu daļa

18.05

Centralizētais eksāmens

Latviešu valoda

21.05.

Centralizētais eksāmens

Matemātika

24.05.

Centralizētais eksāmens

Vēsture

01.06.

Centralizētais eksāmens

Bioloģija