Jaunpiebalgas

vidusskola

PALDIES!

 

LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ REGBIJĀ U – 18 MEITENĒM 2. POSMĀ

1.VIETA

Izabella Kvecko
Viktorija Brikmane
Amanda Zariņa
Armanda Azace
Agrita Eglīte
Klinta Ostrovska
Agija Ābelniece

 

 

LOK IZSLUDINĀTAJĀ RADOŠO DARBU KONKURSĀ
PIEDALĪJĀS:

Elīna Millere - 9.kl.
Izabella Kvecko - 9.kl.
Ričards Andis Pērkons - 9.kl.
Artūrs Lapiņš - 12.kl.
Salvis Pajats - 12.kl.
Ingus Žēpers - 12.kl.

 

Uz Rīgu izvirzīts 9.klases skolnieka Ričarda Anda Pērkona darbs.

Sk. Jolanta Glāzere

 

 

LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ REGBIJĀ U – 18 MEITENĒM 3. POSMĀ UN KOPVĒRTĒJUMĀ

1.VIETA

Izabella Kvecko
Viktorija Brikmane
Amanda Zariņa
Armanda Azace
Agrita Eglīte
Karīna Azace
Agija Ābelniece
Klinta Ostrovska

 

 

KĀRLIM SKALBEM VELTĪTAJĀ LITERĀRAJĀ KONKURSĀ
PIEDALĪJĀS:

Kate Smilga 5.kl. - 3. vieta
Kate Katerīna Ruņģe - 5.kl.
Sk. Zane Althabere

 

Gunda Glāzere - 8.kl.
Sk. Aija Ķīķere

 

Ksenija Krūmiņa - 6.kl.
Aleksandrs Grigorjevs - 7.kl.
Agija Ābelniece 9.kl. – 3.vieta
Sk. Jolanta Glāzere

 

 

KONKURSĀ “BĒRNU LITERATŪRAS MAĢIJA”
PIEDALĪJĀS:

Laura Dapševiča – 7. kl.
Zane Kostjukova – 7. kl.

Sk. Jolanta Glāzere

 

 

VIDZEMES DEBAŠU TURNĪRA KOMANDAI:

ANNAI MARIJAI GAJEVIKAI
SABĪNEI ĀBELNIECEI
SAMANTAI EIHENTĀLEI

Debašu trenere: I.Elksne

 

 

VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāta startā komandā piedalījās:

Edžus Nedēļa 10.kl.
Rūdolfs Dolmanis-Dravants 10.kl.
Roberts Brikmanis 11.kl.

 

 

Jaunajiem lasītājiemveltītajā konkursā GREGA FESTIVĀLS piedalījās:

Karlīna Lazda 5.kl.
Annija Bedeice 5.kl.
Sanita Suntaža 5.kl.
Līga Džīnija Rubene 5.kl.
Elīna Zariņa 5.kl.
Emīlija Līberga 6.kl.
Aelita Traupele 6.kl.
Jana Pelše 9.kl.
Skolotāja Zane Althabere

 

Ramona Napre 7.kl.
Silga Radvinskaite 7.kl.
Skolotāja Jolanta Glāzere

 

 

Radošo darbu konkursā “Doma izgaismo vārdu” piedalījās:

Amanda Zariņa 11.kl.
Sk. Z.Althabere

 

Jūlija Postoloti 10.kl.
Sk. A.Ķīķere

 

Elīna Millere 9.kl.
Haralds Šrēders 9.kl.
Laura Dapševiča 7.kl.
Sk. J.Glāzere

 

 

Apvienoto novadu bioloģijas olimpiādē piedalījās:

Sofija Novicka 9.kl. – 3.vieta
Rītavs Žīgurs 9.kl. – 3.vieta
Elīna Millere 9.kl. – atzinība
Jūlija Postolati 10.kl. – atzinība
Kristiāna Pogule 9.kl.
Alīna Šķestere Kaša 12.kl.
Rāmulis Žīgurs 12.kl.

Sk. Daiga Rubene

 

 

Apvienoto novadu vēstures olimpiādē piedalījās:

Edgars Dapševičs 12.kl. – 3. vieta
Rāmulis Žīgurs 12.kl.
Sofija Novicka 9.kl.
Rītavs Žīgurs 9.kl.
Sandra Dana Radvinskaite 9.kl.

Sk. Ineta Elksne

 

 

Apvienoto novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē piedalījās:

Kristiāna Annija Spirģe 10.kl. – 1.vieta
Sabīne Ābelniece 10.kl.
Sk.Aija Ķīķere

 

Edgars Dapševičs 12.kl. – 3.vieta
Dāvis Černovs 12.kl.
Sk.Jolanta Glāzere

 

Alise Lazdiņa 11.kl. – atzinība
Sk.Zane Althabere

 

 

R.Mūkam veltītajā Vislatvijas radošo darbu konkursā piedalījās:

Amanda Zariņa 11.kl. – 2.vieta
Sofija Novicka 9.kl. – atzinība
Sandra Dana Radvinskaite 9.kl. – atzinība
Sk.Zane Althabere

 

Viktorija Brikmane 9.kl. – atzinība
Elizabete Zariņa 6.kl. – atzinība
Sk.Jolanta Glāzere

 

Kristiāna Annija Spirģe 10.kl.
Sk.Aija Ķīķere

 

 

Valsts bioloģijas olimpiādē piedalījās:

Sofija Novicka 9.kl. – 2.vieta
Rītavs Žīgurs 9.kl.

Sk.Daiga Rubene

 

 

Apvienoto novadu krievu valodas olimpiādē piedalījās:

Aleksandrs Grigorjevs 7.kl. – 1.vieta
Elīna Millere 9.kl. – atzinība
Zorjana Horobraja 12.kl. – 3.vieta
Liene Zaķe 8.kl.
Viktorija Brikmane 9.kl.
Jūlija Postolati 10.kl.
Roberts Ruško 10.kl.
Alise Lazdiņa 11.kl.
Ivanda Keiša 11.kl.
Edgars Dapševičs 12.kl.

Sk.Ineta Balode

 

 

Apvienoto novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē piedalījās:

Kristiāna Pogule 9.kl. – 1.vieta
Agija Ābelniece 9.kl.
Kristīne Baltkaula 9.kl.
Sk.Jolanta Glāzere

 

Sofija Novicka 9.kl. – atzinība
Sk. Zane Althabere

 

Karīna Azace 8.kl.
Nora Marija Misiņa 8.kl.
Sk. Aija Ķīķere

 

 

Apvienoto novadu fizikas olimpiādē piedalījās:

Harads Šrēders 9.kl. – 2.vieta
Edgars Dapševičs 12.kl. – 2.vieta
Kristiāna Pogule 9.kl.
Alise Lazdiņa 11.kl.
Salvis Pajats 12.kl.

Sk.Liene Lorence

 

 

TV konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” piedalījās:

Roberts Brikmanis 11.kl.

Dalībnieka skolotājs: I.Elksne

 

 

Apvienoto novadu 9. – 12. klašu matemātikas olimpiādē piedalījās:

Kristīne Baltkaula 9.kl. – 3. vieta

Sk. Rudīte Jaksta, Iveta Bērziņa

 

 

Saeimas izsludinātajā vislatvijas konkursā “Kāds ir Tavs hobijs?”

Amanda Zariņa 11.kl.

iekļuva to 4 jauniešu vidū, kuriem tika dota iespēja parādīt savu hobiju 6.jauniešu saeimas uzaicinājuma video.

 

 

Apvienoto novadu 5. – 8. klašu matemātikas olimpiādē piedalījās:

Karlīna Lazda 5.kl. – 3.vieta
Kate Katerīna Ruņģe 5.kl. – atzinība
Kate Smilga 5.kl. – atzinība
Adrians Vīķelis 7.kl. – atzinība
Lāsma Ciekurzne 5.kl.
Ance Urbāne 6.kl.
Lotārs Jānis Dzenža 7.kl.

Sk.Iveta Bērziņa

 

 

Apvienoto novadu ķīmijas olimpiādes 2.posmā piedalījās:

Sofija Novicka 9.kl. – 1.vieta
Sk.Liene Lorence

 

Kristiāna Pogule 9.kl. – 2.vieta
Agija Ābelniece 9.kl. – atzinība
Sk.Arnis Ratiņš

 

 

Cēsu vēsturiskajā rajona novadu Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās “Lakstīgala 2016” piedalījās
6.klases komanda un ieguva 3. vietu:

Ance Urbāne
Elizabete Zariņa
Līga Rusova
Ēriks Ralfs Blaubergs
Ričards Knāķis
Sk.Māra Vīksna

 

 

Volejbola sacensībās “Lāse 2016” kausa izcīņā piedalījās un ieguva 4.vietu:

Alens Rozītis
Arnolds Apsītis
Artis Peilāns
Ričards Pērkons
Ralfs Rubenis
Egmonts Ērglis
Edmunds Ērglis

Sk.Sarmīte Vlodare

 

 

Volejbola sacensībās “Lāse 2016” kausa izcīņā piedalījās un ieguva 5.vietu:

Elizabete Kalniņa
Diāna Jakobija
Sabīne Pērkone
Karīna Azace
Agija Ābelniece
Viktorija Brikmane
Samanta Eihentāle

Sk.Sarmīte Vlodare

 

 

Mazo muzikālo kolektīvu skatē – konkursā ritma grupa ieguva 2.pakāpes diplomu

Lāsma Ciekurzne
Rēzija Blūma
Aleksa Paula Pallo
Silga Radvinskaite
Sabīne Pērkone
Zane Kostjukova
Izabella Kvecko
Viktorija Brikmane
Maximilian Chtchekourov
Amanda Zariņa
Endija Potapova
Armanda Azace
Sk. Dzintars Vīksna

 

 

Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādes 2.posmā piedalījās:

Rūdolfs Dolmanis-Dravants 10.kl. – 2. vieta
Roberts Brikmanis 11.kl. – 3. vieta
Alise Lazdiņa 11.kl.

Sk. Rasma Gansone

 

 

Apvienoto novadu Angļu valodas olimpiādē 10.-12.klasei piedalījās:

Jūlija Postolati 10.kl.
Ivanda Keiša 11.kl.
Edgars Dapševičs 12.kl.

Sk.Gunita Kundrate

 

 

Volejbola sacensībās “Lāse 2016” kausa izcīņā piedalījās un ieguva 5.vietu:

Izabella Kvecko
Ance Krūmiņa
Vita Skosa
Armanda Azace
Arta Glāzere
Alīna Šķestere Kaša

Sk.Aivars Stankēvičs

 

 

Volejbola sacensībās “Lāse 2016” kausa izcīņā piedalījās un ieguva 5.vietu:

Edžus Nedēļa
Kārlis Pētersons
Rāmulis Žīgurs
Edgars Dapševičs
Valters Fetings
Salvis Pajats
Jēkabs Jānis Brasavs

Sk.Aivars Stankēvičs

 

 

Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādē 8. klasēm piedalījās:

Elza Skutāne – 3.vieta

Sk.Inga Jerumāne

 

 

J.Rozentālam veltītajā radošo darbu konkursā piedalījās:

Arta Glāzere 12.kl. – laureāte
Sk.Jolanta Glāzere

 

Amanda Zariņa 11.kl.
Sofija Novicka 9.kl.
Sk.Zane Althabere

 

Kristiāna Annija Spirģe 10.kl.
Sk.Aija Ķīķere

 

Jana Pelše 9.kl.
Sofija Novicka 9.kl.
Laura Dapševiča 7.kl.
Sk.Baiba Kalniņa-Eglīte

 

 

Eiropas čempionātā Portugālē U-18 regbija izlasē spēlēja

Roberts Brikmanis 11.kl.

Treneri: Juris Straume, Mārtiņš Straume

 

 

Konkursā “eXperiments 2016” piedalījās:

Nora Marija Misiņa 8.kl.
Linda Bundziniece 8.kl.
Kristiāna Pogule 9.kl.
Elīna Millere 9.kl.
Haralds Šrēders 9.kl.

Sk.Liene Lorence

 

 

Cēsu vēsturiskā rajona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē “Manas mājas” piedalījās:

Annija Bedeice 5.kl.
Karlīna Lazda 5.kl.
Sintija Bukša 5.kl.
Amanda Ločmele 5.kl.
Aleksa Paula Pallo 5.kl.
Elīna Zariņa 5.kl.
Līga Džīnija Rubene 5.kl.
Sofija Novicka 9.kl.
Haralds Šrēders 9.kl.
Jana Pelše 9.kl.
Sk.Baiba Kalniņa-Eglīte

 

 

Valsts krievu valodas olimpiādē piedalījās:

Zorjana Horobraja 12.kl.

Sk.Ineta Balode

 

 

Eksakto zinātņu konkursā piedalījās:

Jūlija Postolati 10.kl.
Roberts Ruško 10.kl.
Rūdolfs Dolmanis-Dravants 10.kl.
Edžus Nedēļa 10.kl.
Alise Lazdiņa 11.kl.

Sk.Arnis Ratiņš

 

 

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijas rīkotajā matemātikas konkursā 5. un 6. klasēm piedalījās:

Kate Smilga 5.kl. – 2.vieta
Kate Katerīna Ruņģe 5.kl.
Lāsma Ciekurzne 5.kl.

Sk.Ieva Ciekurzne

 

 

Apvienoto novadu informātikas olimpiādē piedalījās:

Endija Romanova 5.kl. – 2.vieta
Lāsma Ciekurzne 5.kl. – 3.vieta
Elīna Zariņa 5.kl. – atzinība
Sk.Ieva Ciekurzne


Lotārs Jānis Dzenža 7.kl.
Aleksis Loginovs 7.kl.
Edijs Blažēvics 7.kl.
Sk.Jānis Šāvējs


Arnolds Apsītis 9.kl.
Sk.Sandra Pakule

 

 

Amanda Zariņa 11.kl. ar savu ideju iekļuvusi Saeimas organizētajā projektā “Jauniešu Saeima” tādējādi iegūstot iespēju 26.aprīlī piedalīties “Jauniešu Saeimas” sēdē.

 

 

Apvienoto novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē piedalījās:

Dārta Berķe 5.kl.
Kate Katerīna Ruņģe 5.kl.
Anna Marija Kārkliņa 7.kl.

Sk.Maija Apsīte

 

 

12. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes II kārtā Rīgā piedalījās:

Anna Marija Kārkliņa 7.kl.

Sk. Maija Apsīte

 

 

Folkloras koncertos Luksemburgā lustīgi dziedāja, spēlēja un dancoja:

Ance Urbāne 6.kl.
Justīne Skutāne 6.kl.
Samanta Terēze Spirģe 7.kl.
Beāte Valdemiere-Bišere 7.kl.
Ernests Damroze 7.kl.
Kristaps Eihentāls 7.kl.
Adrians Vīķelis 7.kl.

Sk. Dace Circene, Daira Alksnīte

 

 

Konkursa “Enkurs-2016” pusfinālā piedalījās:

Kārlis Pētersons 11.kl.
Roberts Brikmanis 11.kl.
Dāvis Černovs 12.kl.
Salvis Pajats 12.kl.
Rāmulis Žīgurs 12.kl.
Edgars Dapševičs 12.kl.
Ingus Žēpers 12.kl.
Jēkabs Jānis Brasavs 12.kl.
Valters Fetings 12.kl.
Arta Glāzere 12.kl.

Un ieguva 1. vietu, un iekļuva finālā!!!

Sk. Sarmīte Vlodare

 

 

Finālskatē mazajiem mūzikas kolektīviem, perkusiju priekšnesumā piedalījās:

Rēzija Blūma 5.kl.
Lāsma Ciekurzne 5.kl.
Aleksa Paula Pallo 5.kl.
Zane Kostjukova 7.kl.
Sabīne Pērkone 7.kl.
Silga Radvinskaite 7.kl.
Kristīne Baltkaula 9.kl.
Izabella Kvecko 9.kl.
Viktorija Brikmane 9.kl.
Endija Potapova 11.kl.
Maximilian 11kl.
Un ieguva I.pakāpes diploma 2. vietu
Sk. Dzintars Vīksna

 

 

J.Sudrabkalnam veltīto miniatūru konkursā piedalījās:

Vita Skosa 11.kl. – 3. vieta
Ivanda Keiša 11.kl.
Alise Lazdiņa 11.kl.
Amanda Zariņa 11.kl.
Sk.Zane Althabere


Tīna Beāte Kurzemniece 8.kl. – atzinība
Gunda Glāzere 8.kl.
Kristiāna Annija Spirģe 10.kl.
Sk.Aija Ķīkere


Laura Dapševiča 7.kl. – atzinība
Krista Marta Kundrate 7.kl.
Lotārs Jānis Dzenža 7.kl.
Ramona Napre 7.kl.
Samanta Terēze Spirģe 7.kl.
Sk.Jolanta Glāzere

 

 

Vidzemes zinātniski pētniecisko darbu konkursā pamatskolēniem piedalījās:

Agija Ābelniece 9.kl.
un Elīna Millere 9.kl.

un ieguva 2.vietu

sk.Jolanta Glāzere

 

 

LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ REGBIJĀ U – 18 MEITENĒM 1. POSMĀ

1. VIETA

Izabella Kvecko
Viktorija Brikmane
Agija Ābelniece
Amanda Zariņa
Karīna Azace
Jana Pelše
Armanda Azace

Treneris: Uldis Ozoliņš

 

 

Apienoto novadu augslēkšanas sacensībās Smiltenē piedalījās:

Artis Peilāns 9.kl. – 1.vieta
Salvis Lazda 8.kl. – 3.vieta
Lotārs Jānis Dzenža 7.kl.
Liene Zaķe 8.kl.
Toms Drulle 8.kl.
Ričards Pērkons 9.kl.

Sk.Sarmīte Vlodare

 

 

Spoku stāstu konkursā “Jaunās muižas noslēpums” piedalījās:

Elizabete Zariņa 6.kl. – laureāte
Laura Dapševiča 7.kl. – laureāte
Samanta Seržāne 6.kl.
Līga Rusova 6.kl.
Sk.Jolanta Glāzere

 

Ēriks Ralfs Blaubergs 6.kl.
Sk.Zane Althabere

 

Kate Smilga 5.kl.
Endija Romanova 5.kl.
Līga Džīnija Rubene 5.kl.
Renārs Vietnieks 5.kl.
Sanita Suntaža 5.kl.
Gundega Pētersone 5.kl.
Elena Lana Brīvmane 5.kl.
Amanda Ločmele 5.kl.
Kate Katerīna Ruņģe 5.kl.
Annija Bedeice 5.kl.
Lāsma Slaidiņa 5.kl.
Alvis Tiltiņš 5.kl.
Sāra Sabīne Grobiņa 5.kl.
Karlīna Lazda 5.kl.
Lāsma Ciekurzne 5.kl.
Dārta Berķe 5.kl.
Aleksa Paula Pallo 5.kl.
Raivis Rappa 5.kl.
Elīna Zariņa 5.kl.
Sk.Vēsma Johansone

 

 

Konkursa “Esi drošs neesi pārdrošs” pusfinālā iekļuva 7. klases komanda:

Ernests Damroze
Lotārs Jānis Dzenža
Kristaps Eihentāls
Aleksandrs Grigorjevs
Adrians Vīķelis

Sk. Jolanta Glāzere