Jaunpiebalgas

vidusskola

A.Ķirškanei veltītajā atmiņu tēlojumu konkursā “Pie saulespuķes pieturos” piedalījās:

Endija Romanova 8.kl. – atzinība
Ēriks Ralfs Blaubergs 9.kl. – atzinība
Sk. Zane Althabere
Elīna Millere 12.kl. – atzinība
Kristiāna Pogule 12.kl. – atzinība
Sk. Jolanta Glāzere

 

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes un biedrības “Ascendum” rīkotajā radošo darbu – dzejas konkursā gadagrāmata “Garā pupa 2018” piedalījās:

Kristiāna Beķere 8.kl. – atzinība un dzejolis publicēts gadagrāmatā
Aelita Traupele 9.kl. – atzinība un dzejolis publicēts gadagrāmatā
Kate Smilga 8.kl. – diploms “Atzinības pupa” un dzejolis publicēts gadagrāmatā
Lāsma Ciekurzne 8.kl.
Rēzija Blūma 8.kl.
Elizabete Zariņa 9.kl.
Ēriks Ralfs Blaubergs 9.kl.
Sk.Zane Althabere

 

Viktorīnā “K.Skalbe un Latvija” Vecpiebalgā piedalījās:

11. klases komanda ieguva 1.vietu

Liene Zaķe
Gunda Glāzere
Samanta Plinta
Kristaps Ozols
sk. Aija Ķīķere

10. klases komanda ieguva 2. vietu

Krista Marta Kundrate
Anna Marija Kārkliņa
Lotārs Jānis Dzenža
Adrians Vīķelis
sk. Jolanta Glāzere

 

Apvienoto novadu vieglatlētikas sacensībās piedalījās:

Dikijs Zariņš 9.kl.
Sentis Fiļipovs 9.kl.
Ričards Knāķis 9.kl.
Lotārs Jānis Dzenža 10.kl. – 3.vieta
Adrians Vīķelis 10.kl.
Aleksis Loginovs 10.kl.
Vjačeslavs Rudiņecs 10.kl.
Viktorija Brikmane 12.kl. – 3.vieta
Mārcis Klapars 12.kl.
Artis Peilāns 12.kl.
Komandu nokomplektēja Artis Peilāns

 

Apvienoto novadu rudens krosā piedalījās:

Agnija Pogule 5.kl.
Elīna Seržāne 6.kl.
Karlīna Miška 6.kl.
Emīls Lazda 6.kl.
Zanda Loginova 7.kl.
Rodrigo Jēkabsons 7.kl.
Nauris Lazda 7.kl.
Karīna Azace 11.kl.
Nora Marija Misiņa 11.kl.
Izabella Kvecko 12.kl. – 2.vieta
Viktorija Brikmane 12.kl.
Mārcis Klapars 12.kl.
Artis Peilāns 12.kl.
vidusskolēnu komandai 3. vieta
sk.S.Vlodare

 

Vidzemes patriotiskās jaunrades dzejas konkursā “Mūs vieno Latvijas svētais vārds” piedalījās:

Diāna Ozoliņa 9.kl. – 3.vieta (dzejolis publicēts dzejas krājumā)
Dārta Berķe 8.kl.
Elizabete Zariņa 9.kl.

sk.Zane Althabere

 

Latvijas Olimpiskās komitejas izsludinātajā radošo darbu konkursā piedalījās:

Viktorija Brikmane 12.kl.

sk.Jolanta Glāzere

 

Apvienoto novadu dzejas runas konkursā Latvijas 100-gadei “Tava elpa dzejā” piedalījās:

Justīne Skutāne 9.kl. – 1.vieta

sk.Zane Althabere

 

Apvienoto novadu angļu valodas olimpiādē vidusskolai piedalījās:

Aleksandrs Grigorjevs 10.kl. – 2.vieta
Adrians Vīķelis 10.kl.
Liene Zaķe 11.kl.
Nora Marija Misiņa 11.kl.
Kaspars Žēpers 12.kl.
Kristīne Baltkaula 12.kl.
sk.Gunita Kundrate

 

Vidzemes debašu turnīrā “Valstij ir/nav jāuzrauga informatīvā telpa internetā” piedalījās:
Krista Marta Kundrate 10.kl. – individuālā vērtējumā labākā runātāja
Anna Marija Kārkliņa 10.kl.
Melisa Ābelniece 10.kl.

Aleksandrs Grigorjevs 10.kl. - individuālā vērtējumā labākais runātājs
Adrians Vīķelis 10.kl.
Samanta Terēze Spirģe 10.kl.

Debašu trenere un tiesnese Ineta Elksne

 

Nacionālajā debašu turnīrā Iecavā piedalījās:

10. klases komanda
Samanta Terēze Spirģe
Krista Marta Kundrate
Aleksandrs Grigorjevs

Laika tiesneši
Anna Marija Kārkliņa
Adrians Vīķelis

Sagatavoja: debašu trenere Ineta Elksne

 

Apvienoto novadu vieglatlētikas sacensībās piedalījās:

Evelīna Brikmane 6.kl. – 3.vieta
Kristers Ozols 6.kl.
Mikus Ļuļēns 6.kl.

sk. Zanda Beitika

 

Konkursā “Gribu būt mobils” neklātienes kārtā piedalījās:
6. klases komanda “Tikai dari”
Dārijs Rozenblats
Emīls Sinka
Evelīna Brikmane
Amanda Vītola

7. klases komanda “Ceļinieki” izcīnīja vietu uz pusfināla sacensībām Valmierā
Reinis Dravants
Rihards Ansbergs
Veronika Stūriška
Nauris Metums
sk. Ineta Balode

 

Projekta “Esi Līderis” organizētajās sacensībās “Ledlauži” piedalījās:

Krista Marta Kundrate 10.kl. – atzinība
Aleksandrs Grigorjevs 10.kl. – atzinība
Adrians Vīķelis 10.kl.
Anna Marija Kārkliņa 10.kl.
Samanta Terēze Spirģe 10.kl.
Viktorija Brikmane 12.kl. – atzinība
Kristiāna Pogule 12.kl.
Izabella Kvecko 12.kl.
Kristīne Baltkaula 12.kl.
sk. Ineta Balode

 

Apvienoto novadu bioloģijas olimpiādē piedalījās:

Zariņa Elizabete 9.kl.
Ēriks Ralfs Blaubergs 9.kl.
Aelita Traupele 9.kl.
Justīne Skutāne 9.kl.
Aleksandrs Grigorjevs 10.kl. – 1.vieta
Krista Marta Kundrate 10.kl. – 2.vieta
Anna Marija Kārkliņa 10.kl. – 3.vieta
Samanta Terēze Spirģe 10.kl. – atzinība
Adrians Vīķelis 10.kl.
Liene Zaķe 11.kl. – 2.vieta
Nora Marija Misiņa 11.kl. – 3.vieta
Karīna Azace 11.kl.
Elīna Millere 12.kl. – atzinība
Kristiāna Pogule 12.kl.
Viktorija Brikmane 12.kl.
sk. Daiga Rubene

 

Vislatvijas jaunrades darbu konkursā “Man nevajag nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā” piedalījās:
Daniela Macola 8.kl. – atzinība
Emīlija Līberga 9.kl. – atzinība no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Elizabete Zariņa 9.kl.
Alvis Apsītis 9.kl.
sk.Zane Althabere

Kristiāna Pogule 12.kl. - atzinība
sk.Jolanta Glāzere
Gunda Glāzere 11.kl.
sk.Aija Ķīķere

 

Latvijas skolu konkursā “Bibliotēka. Baltic International Bank” piedalījās:

Ance Urbāne 9.kl.

sk. Zane Althabere

 

Radošo darbu konkursā “21.gs. latvieša sejas izteiksme” piedalījās:

Krista Marta Kundrate 10.kl.
sk.Jolanta Glāzere

 

Apvienoto novadu Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasei piedalījās:

Elīna Zariņa 8.kl. – atzinība
Kate Smilga 8.kl.
Annija Bedeice 8.kl.
Lāsma Slaidiņa 8.kl.
Diāna Ozoliņa 9.kl.

sk.Zane Althabere

 

Apvienoto novadu tautasdziesmu konkursā “Lakstīgala 2019” 1. kārtā piedalījās un ieguva laureātu diplomu:

Keita Anna Grīnberga 5.kl.
Evelīna Brikmane 6.kl.
Zanda Loginova 7.kl.
Karolīna Pogule 7.kl.
Agnija Ziedāre 7.kl.
sk. Liena Vaļģe

 

Konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” piedalījās
11. klases skolniece

Gunda Glāzere un kļuva par laureāti.

Balvā – izzinošs ceļojums uz Briseli.

sk. Jolanta Glāzere

 

Apvienoto novadu fizikas olimpiādē 9.-12.klasei piedalījās:

Ance Urbāne 9.kl.
Aleksandrs Grigorjevs 10.kl. – 1.vieta
Adrians Vīķelis 10.kl. – atzinība
Anna Marija Kārkliņa 10.kl.

sk. Liene Lorence

 

Apvienoto novadu vēstures olimpiādē 9.-12.klasei piedalījās:

Justīne Skutāne 9.kl.
Annija Rēdmane 9.kl.
Aleksandrs Grigorjevs 10.kl.
Adrians Vīķelis 10.kl.
Krista Marta Kundrate 10.kl.
Anna Marija Kārkliņa 10.kl.

sk. Ineta Elksne