Jaunpiebalgas

vidusskola

matematika

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienotajā matemātikas olimpiādē 2. posmā 9.-12.klašu grupā piedalījās mūsu skolas skolēni:

Kate Katerīna Ruņģe 9.klase
sk. Iveta Bērziņa

Ēriks Ralfs Blaubergs 10.klase
Ance Urbāne 10.klase
Anna Marija Kārkliņa 11.klase
Aleksandrs Grigorjevs 11.klase
Lotārs Jānis Dzenža 11.klase
Adrians Vīķelis 11.klase
Nora Marija Misiņa 12.klase
sk. Rudīte Jaksta

Paldies skolotājiem!