Jaunpiebalgas

vidusskola

ritms1

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā - konkursā "No baroka līdz rokam" Vidzemē, mūsējiem I. pakāpe!

ritms2

ritms3

ritms4