Jaunpiebalgas

vidusskola

Piektdien, 28. februārī Vidzemes Augstskolā (ViA) norisinājās Vidzemes reģiona skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.

Jaunpiebalgas vidusskolu pārstāvēja 11.klases skolniece Krista Marta Kundrate ar darbu "Fotogrāfa Artūra Dulbes kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana interneta vietnē Historia.lv " un ieguva 2.pakāpes diplomu, kā arī tālāko ceļazīmi piedalīties konferences trešajā posmā t.i., valsts līmenī, kurš norisināsies aprīļa sākumā Jelgavā.

Konferences reģionālajā posmā izvērtēšanai šogad tika iesniegts 71 darbs no 13 Vidzemes reģiona izglītības iestādēm.

Paldies, Krista Marta, par šo nozīmīgo, ievērojamo izpētes darbu!
Paldies skolotājai Vēsmai Johansonei, konsultantiem!
Paldies novada ļaudīm par atsaucību fotogrāfiju apzināšanā savās mājās un vēlmē dalīties ar tām!

https://www.historia.lv/jaunumi/historialv-krajumu-papildina-latvijas-brivvalsts-laika-jaunpiebalgas-un-jaunpiebaldzenu?fbclid=IwAR2-WstSUAFg0zWdcdvNCMESqpUVm_L1vpCJkCJd1tECOKVgkgFwUhoToTw

krista zpd