Jaunpiebalgas

vidusskola

Aleksandrs ieguvis I pakāpi!
Urāāā!
Šodien vairāk nekā tūkstotis skolēnu attālināti piedalījās piecās Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu reģionālajās konferencēs, prezentējot kopā 870 izstrādātos pētniecības darbus sešās zinātņu nozarēs.
Aleksandrs Grigorjevs (Jaunpiebalgas vidusskola, 12.kl.) ar savu ZPD "Pētera Ceriņa tautiskie centieni" šodien bija uzaicināts uz Vidzemes reģionu. Recenzenti Aleksandra darbu bija novērtējuši ar 76 punktiem no iespējamiem 80.
Pēteris Ceriņš (1849 - 1903) visu dzīvi veltījis piebaldzēnu izglītošanai. Pētera skolas dibinātājs. Skolotājs, dzejnieks, diriģents. Pirmais no Latvijas 1888.gadā aizveda dubultkvartetu uz Igauniju un Somiju.
Reģionālo konferenču I un II pakāpes diplomu ieguvēji iegūs tiesības piedalīties Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kas notiks jau marta nogalē.
Gaidām rezultātus!
Aleksandr, paldies par ieguldīto darbu!
Skolotājai Vēsmai paldies par iedvesmošanu, konsultēšanu, atbalsta sniegšanu!
Dziedošā dubultkvarteta gaitas 1940.gadā pierakstījis Strautnieks. Interesanti palasīt.

Jaunpiebalgas vidusskolas 9.-12.klašu skolēni 2021. gada 2. februārī piedalījās ķīmijas 62. olimpiādes 2. posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē:

Atzinība - 9.klases skolniekam Danielam Milleram - skolotāja Agnese Ērkšķe

2. vieta - 10.klases skolniecei Katei Katerīnai Ruņģei - skolotājs Arnis Ratiņš

Sveicam un lepojamies!

Jaunpiebalgas vidusskolas 9.-12.klašu skolēni 2021. gada 29. janvārī piedalījās matemātikas 71. olimpiādes 2. posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē:
Atzinība - 9.klases skolniecei Megijai Dijpai.
Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Rudītei Jakstai!

Vidusskolēni 2021. gada 26. janvārī piedalījās ekonomikas 22. olimpiādes 2. posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsējie ieguva godalgotas vietas:

11. klase
3.vieta - Ance Urbāne

12.klase
1. vieta - Aleksandrs Grigorjevs
3. vieta - Samanta Terēze Spirģe
Atzinība - Anna Marija Kārkliņa un Krista Marta Kundrate
Aleksandrs Grigorjevs uzaicināts uz ekonomikas olimpiādes 3.posmu - valsts olimpiādi, kas notiks 2021. gada 9.martā.

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Annai Kučinskai!

Vai ķīmija, fizika, mājturība un tehnoloģijas var būt radošas un interesantas? Var!
Mācību pusgada noslēgumu skolēniem bija iespēja sagaidīt jautrāk - veikt dažādus eksperimentus: audzēt sāls kristālus, radīt ledus laternas, gatavot sulas saldējumu, radīt skaņas viļņus, u.c. Un rezultāts bija burvīgs!
Paldies ķīmijas skolotājai Agnesei, fizikas skolotājai Lienei, mājturību un tehnoloģiju skolotājai Maijai par ideju un ierosinājumu!
Patiess prieks par ķīmijas skolotājas Agneses radīto oriģinālmūziku!

https://www.youtube.com/watch?v=l5cKsYn-Gw0

Jaunpiebalgas vidusskolas 9.-12.klašu skolēni 2021. gada 15. janvārī piedalījās fizikas 71.olimpiādes 2.posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsu skolēni ieguva godalgotas vietas:

9.klase
3.vieta - Ance Rutka

10.klase
3.vieta - Kate Katerīna Ruņģe

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Lienei Lorencei!

Jaunpiebalgas vidusskolas 8.-9.klases skolēni piedalījās latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsu skolēni ieguva augstas godalgotas vietas:
1.vieta - Dagnija Novicka - 9.kl.
3.vieta - Ance Liliāna Lazdiņa - 9.kl.

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Jolantai Glāzerei!

Vidusskolēni 2021. gada 18. janvārī piedalījās latviešu valodas un literatūras 47. olimpiādes 2. posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsējie ieguva godalgotas vietas:

2.vieta - Aleksandrs Grigorjevs - 12.kl.
3.vieta - Lotārs Jānis Dzenža - 12.kl.

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Jolantai Glāzerei!

Godalgotas vietas!
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni piedalījās vēstures valsts 27.olimpiādes 2.posmā, kura norise bija 2020.gada 10.decembrī.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsu skolēni ieguva augstas godalgotas vietas:

9.klašu grupā
Atzinība - Megija Dijpa

10.klašu grupā
2.vieta - Annija Bedeice

12.klašu grupā
1. vieta - Aleksandrs Grigorjevs
Atzinība - Samanta Terēze Spirģe

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājām Vitai Kļaviņai un Inetai Elksnei!

Mums atkal godalgotas vietas!
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni piedalījās bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posmā, kura norise bija 2020.gada 26.novembrī.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsu skolēni ieguva augstas godalgotas vietas:

9.klašu grupā
1. vieta - Dagnija Novicka
2. vieta - Daniels Millers
Atzinības - Veronika Monika Stūriška un Nauris Kristaps Metums

10.klašu grupā
2. vieta - Kate Katerīna Ruņģe
3.vieta - Annija Bedeice

12.klašu grupā
1. vieta - Aleksandrs Grigorjevs
2. vieta - Krista Marta Kundrate
3. vieta - Samanta Terēze Spirģe

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Daigai Rubenei!

Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni piedalījās angļu valodas valsts 50.olimpiādes 2.posmā, kura norise bija 2020.gada 4.novembrī.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsu skolēni ieguva augstas godalgotas vietas:

10.klašu grupā
1. vieta - Kate Katerīna Ruņģe
2. vieta - Endija Romanova
3.vieta - Elīna Zariņa
Atzinība - Annija Bedeice

12.klašu grupā
2. vieta - Samanta Terēze Spirģe
3.vieta - Adrians Vīķelis

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Gunitai Kundratei!