Jaunpiebalgas

vidusskola

Mums atkal godalgotas vietas!
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni piedalījās bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posmā, kura norise bija 2020.gada 26.novembrī.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsu skolēni ieguva augstas godalgotas vietas:

9.klašu grupā
1. vieta - Dagnija Novicka
2. vieta - Daniels Millers
Atzinības - Veronika Monika Stūriška un Nauris Kristaps Metums

10.klašu grupā
2. vieta - Kate Katerīna Ruņģe
3.vieta - Annija Bedeice

12.klašu grupā
1. vieta - Aleksandrs Grigorjevs
2. vieta - Krista Marta Kundrate
3. vieta - Samanta Terēze Spirģe

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Daigai Rubenei!