Jaunpiebalgas

vidusskola

Godalgotas vietas!
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni piedalījās vēstures valsts 27.olimpiādes 2.posmā, kura norise bija 2020.gada 10.decembrī.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsu skolēni ieguva augstas godalgotas vietas:

9.klašu grupā
Atzinība - Megija Dijpa

10.klašu grupā
2.vieta - Annija Bedeice

12.klašu grupā
1. vieta - Aleksandrs Grigorjevs
Atzinība - Samanta Terēze Spirģe

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājām Vitai Kļaviņai un Inetai Elksnei!