Jaunpiebalgas

vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskolas 8.-9.klases skolēni piedalījās latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsu skolēni ieguva augstas godalgotas vietas:
1.vieta - Dagnija Novicka - 9.kl.
3.vieta - Ance Liliāna Lazdiņa - 9.kl.

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Jolantai Glāzerei!