Jaunpiebalgas

vidusskola

Vidusskolēni 2021. gada 26. janvārī piedalījās ekonomikas 22. olimpiādes 2. posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsējie ieguva godalgotas vietas:

11. klase
3.vieta - Ance Urbāne

12.klase
1. vieta - Aleksandrs Grigorjevs
3. vieta - Samanta Terēze Spirģe
Atzinība - Anna Marija Kārkliņa un Krista Marta Kundrate
Aleksandrs Grigorjevs uzaicināts uz ekonomikas olimpiādes 3.posmu - valsts olimpiādi, kas notiks 2021. gada 9.martā.

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Annai Kučinskai!