Jaunpiebalgas

vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskolas 9.-12.klašu skolēni 2021. gada 29. janvārī piedalījās matemātikas 71. olimpiādes 2. posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē:
Atzinība - 9.klases skolniecei Megijai Dijpai.
Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Rudītei Jakstai!