Jaunpiebalgas

vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskolas 9.-12.klašu skolēni 2021. gada 2. februārī piedalījās ķīmijas 62. olimpiādes 2. posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē:

Atzinība - 9.klases skolniekam Danielam Milleram - skolotāja Agnese Ērkšķe

2. vieta - 10.klases skolniecei Katei Katerīnai Ruņģei - skolotājs Arnis Ratiņš

Sveicam un lepojamies!