Jaunpiebalgas

vidusskola

Aleksandrs ieguvis I pakāpi!
Urāāā!
Šodien vairāk nekā tūkstotis skolēnu attālināti piedalījās piecās Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu reģionālajās konferencēs, prezentējot kopā 870 izstrādātos pētniecības darbus sešās zinātņu nozarēs.
Aleksandrs Grigorjevs (Jaunpiebalgas vidusskola, 12.kl.) ar savu ZPD "Pētera Ceriņa tautiskie centieni" šodien bija uzaicināts uz Vidzemes reģionu. Recenzenti Aleksandra darbu bija novērtējuši ar 76 punktiem no iespējamiem 80.
Pēteris Ceriņš (1849 - 1903) visu dzīvi veltījis piebaldzēnu izglītošanai. Pētera skolas dibinātājs. Skolotājs, dzejnieks, diriģents. Pirmais no Latvijas 1888.gadā aizveda dubultkvartetu uz Igauniju un Somiju.
Reģionālo konferenču I un II pakāpes diplomu ieguvēji iegūs tiesības piedalīties Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kas notiks jau marta nogalē.
Gaidām rezultātus!
Aleksandr, paldies par ieguldīto darbu!
Skolotājai Vēsmai paldies par iedvesmošanu, konsultēšanu, atbalsta sniegšanu!
Dziedošā dubultkvarteta gaitas 1940.gadā pierakstījis Strautnieks. Interesanti palasīt.