Jaunpiebalgas

vidusskola

Vasaras noslēgumā četri Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni un divas skolotājas devās ERASMUS+ projekta braucienā uz Portugāli, lai turpinātu pilnveidot savas prasmes komunikācijā, sadarbībā, radošumā un kritiskajā domāšanā, ko nosaka projekts 4C.
Pirmajā dienā Portugālē no paša rīta mēs jau braucām uz vietējo skolu, kurā iepazināmies ar portugāļiem un dāņiem. Lai labāk sadarbotos un saprastos, mums lika sadalīties grupās un atrisināt slepkavību, un, lūk, dažas grupas atrisināja pareizi, dažas - nē. Pēc tam mums pastāstīja, ar ko viņi nodarbojas klasē, kurā mēs atradāmies visu pārējo laiku. Portugāļu skolēni šajā klasē nodarbojās ar daudz un dažādām lietām, piemēram, taisīja un programmēja robotus, taisīja mājaslapas u.c. ar IT saistītus projektus. Vēlāk pastaigā pa ciematu, kurā mēs atradāmies, Fornes de Algodres, pirms sākām, mums bija palūgts pastaigas laikā bildēt apskates objektus, pie kuriem mēs piestāsim, jo tas būšot vajadzīgs prezentācijai, ko paši pa grupām veidosim. Mēs apskatījām muzeju, dažādus monumentus un baznīcu. Pēc pastaigas visiem kopā pie skolas bija piknika vakariņas, kas noslēdza pirmo dienu.


Otrā diena sākās ar brokastīm viesnīcā. Pēc brokastīm braucām uz skolu, kur bija jāveido prezentācija par to, ko redzējām iepriekšējā dienā. Prezentācijā mēs salīdzinājām Portugāli un Latviju saistībā ar vietām, ko apskatījām. Piemēram, mēs apskatījām baznīcu, tāpēc salīdzinājām viņu baznīcu ar mūsu baznīcu. Prezentācijas veidošana aizņēma pusi no dienas. Pēc tam mēs braucām uz pilsētu Viseu, kur apskatījām baznīcu, nopirkām suvenīrus un paēdām vakariņas.
Trešajā dienā bija ieplānots brauciens uz Portugāles augstāko virsotni Serra da Estrela. Šis kalns nebija nekāds joks, jo mēs nogājām 6,7km apmēram divas stundas. Nākamā pietura bija mutiskās tulkošanas centrs. Tur mēs uzzinājām vairāk par pašu kalnu, kādi dzīvnieki to apdzīvo, kādi augi, akmeņi un noteces. Pēc pārgājiena atkal skolā, bet šoreiz lai atvadītos no dāņiem. Pēc dāņu aizbraukšanas vēl uzstājāmies ar Latvijā sagatavoto prezentāciju un gājām uz mūsu atvadu vakariņām kopā ar portugāļiem, kur mēs baudījām tradicionālos portugāļu ēdienus.
Ceturtajā dienā atpūtas braucienā uz upi izbaudījām vēl Potugāles klimatu, daži peldējās un brauca ar kanoe laivām. Un ar to mūsu projekta stāsts bija beidzies, devāmies atkal uz viesnīcu, lai gatavotos atpakaļceļam uz mājām.
Visiem skolēniem un skolotājiem ir patiess prieks, ka bija iespēja piedalīties šajā projektā, nokļūt tālu no mājām, izbaudīt pēdējo karsto saulīti šogad, taču galvenais – apzināties, izvērtēt un saprast Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu, tātad – mūsu - komunikācijas, sadarbības, radošuma un kritiskās domāšanas potences pasaules skolēnu līmenī un izglītības kontekstā.
Mēs būtu ļoti priecīgi un laimīgi, ja varētu vēl un vēl braukt šādos ceļojumos ERASMUS+ projekta aktivitātēs.