Jaunpiebalgas

vidusskola

Mums, trim Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājiem- Jānim Šāvējam, Maijai Apsītei, Laimai Upmalei bija iespēja papildināt zināšanas projekta Erasmus+ ietvaros Tenerifē kursos “Jauno tehnoloģiju integrēšana mācību procesā”.
Brauciena mērķis bija skolotāju profesionālā pilnveide ar mērķi uzlabot IKT lietojumu un mēdijpratību skolā, uzlabot svešvalodu zināšanas, apgūt jaunas prasmes.
Kopā ar pedagogiem no Lietuvas, Rumānijas, Maķedonijas un Dānijas apguvām mobilo aplikāciju lietošanu mācību materiālu veidošanai un skolēnu patstāvīgā darba prezentēšanai. Iepazināmies ar Weebly- platformu mājas lapu veidošanai. Darbojāmies ar tiešsaistes rīkiem interaktīvu aptauju un testu veidošanai, tīmekļa rīkiem e- apmācības veidošanai.
No nodarbībām brīvajā laikā iepazinām salas ģeogrāfiju, arhitektūru. Neaizmirstams brauciens uz vulkāna Teide ( 3718) virsotni, kad liekas, esi nokļuvis pašā pasaules malā. Visapkārt akmens bluķi, saule un vējš, bet mākoņi tālu lejā...
Mūsu acij neaptveramas likās arī melnās pludmales smiltis- kā tādās var celt smilšu pilis?
Iespaidīgs ir Eiropas lielākais zooloģiskais dārzs ne tikai ar dzīvnieku daudzveidību, bet arī ar iekārtojumu un izglītojošajām programmām gan zooloģijā, gan ekoloģijā.
Katrs šāds brauciens ir starptautiska pieredzes apmaiņa par mācību procesa organizāciju, problēmām un risinājumu meklēšanu. Iepazīta citu tautu kultūra un tradīcijas. Tā ir arī iespēja pārliecināties par to, ka daudzas lietas pie mums ir ļoti augstā līmenī- piemēram interneta pieejamība un ātrums.
No projekta brauciena atgriezāmies guvuši noderīgu pieredzi darbā komandā, atraduši kolēģus turpmākai starptautiskais sadarbībai.