Jaunpiebalgas

vidusskola

Ik katrs mēs cenšamies dzīvot līdzi laikam, atbilstoši laikmeta prasībā. Cits nevēlas pieņemt jauno, bet tas ir katra paša ziņā. Es ļaujos.
Pateicoties savai bijušai audzēknei un tagadējai kolēģei Velgai Zariņai Romanovai, man tika dota iespēja piedalīties ERASMUS + profesionālās pilnveides kursos “ Mācīsim mācīt 21.gs. skolā” Kiprā. Šajā nedēļā iepazinos un apguvu jaunas mācību metodes. Kopā ar citu valstu kolēģēm padziļināti pētījām un praktiski izmantojām CLIL metodi (saturs, valoda, integrēta stunda, mācīšana) darbam skolā.
Kursos piedalījās skolotāji no Polijas, Igaunijas, Vācijas, Francijas, Latvijas. Mācības notika angļu valodā. Paldies Velgai par sniegto atbalstu neskaidrību gadījumā. Bijām vienota, darbīga komanda. Visas nodarbības bija ļoti interesantas un aizraujošas, praktiski iejutāmies skolēnu lomā. Nodarbības vadīja profesionālis, izcils pedagogs, personība Alan Marsh no Maltas.
Savas kolēģes esmu iepazīstinājusi ar jauniegūtajām idejām. Ir liela ieinteresētība. Turpināšu dalīties pieredzē ar projektā iegūtajiem materiāliem, kā skolēnam saprotamāk, ar interesi apgūt prasmes un iemaņas valodas jomā.

 

Kipras prezentācija


Judīte Beķere