Jaunpiebalgas

vidusskola

   No 31.maija līdz 4. jūnijam Jaunpiebalgā varēja dzirdēt gan rumāņu un portugāļu, gan bulgāru un turku, gan, protams, arī angļu un latviešu valodu piebaldzēnu izloksnē, un šis fakts ir viegli izskaidrojams. Projekta “I’m Planning My Future” ERASMUS+ ietvaros Jaunpiebalgā bija ieradušies 24 skolēni un 12 skolotāji no Turcijas, Rumānijas, Portugāles un Bulgārijas, lai nosacīti iepazītu, vairāk gan rastu priekšstatu ne tikai par mūsu valsti, ne tikai par Jaunpiebalgas vidusskolu, bet arī uzzinātu par dažnedažādām profesijām, sastaptu Latvijas cilvēkus, kas ir labi sava amata pratēji, un katrs jaunietis pārdomātu nākotnes karjeras iespējamību. Projekta koordinatore un vadītāja Latvijā ir angļu valodas skolotāja Velga Romanova-Zariņa.


   Projekta ietvaros viesskolēni un viesskolotāji kopā ar Jaunpiebalgas vidusskolas skolēniem un skolotājiem cepa maizi un gāja latviskās rotaļās; izsekoja visam tapšanas procesam, kā no nozāģēta baļķa var izgatavot kvalitatīvu un skaistu dizaina krēslu; cik sekundēs jābūt pilnā ekipējumā ugunsdzēsējam, kad jāsteidzas uz nelaimes vietu; kā var saimniekot ar savvaļas zirgiem un govīm, kopt zivju dīķus un uzturēt tik skaistu, dabai draudzīgu vidi, kā to dara “Lielkrūzēs”; kādos vizuālās mākslas veidos skolojas jaunpiebaldzēni un kā var pats sev izkalt gredzenu, noaust latvisku aproci, izgatavot veiksmes pogu, apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli; kas jāzina, lai uztaisītu un palaistu gaisā raķeti vai veiktu citus zinātniskus eksperimentus; kāda uzvedības kultūra jāievēro evņģēliski luteriskajā baznīcā; cik daudz dejo un dzied Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni; kā jāizjauc un jāsaliek Kalašņikova automāts; cik sportiskam, mērķtiecīgam un spītīgam jābūt vienam latvietim, lai to neaizmirstu Amerika... Projekta norises laikā bērni un skolotāji ciemojās arī Vecrīgā, Cēsīs un Siguldā, tā uzzinot mūsu vēstures vairākas lappuses, kā arī veica nelielu pētījumu par nepieciešamajām un, iespējams, nākotnē aktuālākajām profesijām Jaunpiebalgas novadā.
   Rakstītajās atsauksmēs un projekta darba izvērtējumā atklājās tikai pozitīvas emocijas un spriedumi, cik garšīga ir silta rupjmaize un mazie, apaļie “Rankas piena” Līgo sieriņi, cik skaistas ir mūsu meitenes un cik brīnišķīgi Latvijas skolotāji, cik labi mūsu puiši prot spēlēt futbolu (draudzības mačā ar portugāļiem) un cik labi mūsu bērni runā angļu valodā...
   Lai realizētos tik plaša un daudzveidīga programma, plecu pie pleca strādāja gan bērni, gan skolotāji, gan pavāri un tehniskie darbinieki, tāpēc vissirsnīgākā pateicība mājas saimniecei – Jaunpiebalgas vidusskolas direktorei Ullai Loginai un projekta koordinatorei Velgai Romanovai-Zariņai! Par sapratni, palīdzību, viesmīlību, atsaucību paldies sakām Jaunpiebalgas novada domei un priekšsēdētājam Laimim Šāvējam, Jaunpiebalgas ev.lut.baznīcai un draudzes priekšniecei Tamārai Gončoronokai, solistei Klintai Āboliņai ar mūziķiem, mēbeļu ražotnei “Wenden Furniture” un Intaram Vilkam, Pēterim Skrabim un Normundam Brēmeram, AS “Rankas piens” un īpaši Mikum Spalviņam un Aldim Spalviņam, ekosaimniecībai “Lielkrūzes” un Valentīnai un Guntaram Dolmaņiem, “Vanagkalnam” un īpaši Olgai Ivaņinai un Raimondam Dombrovskim, VUGD Jaunpiebalgas postenim, Matīsam Zemgalim, Andrim Sprincim un pārējiem darbiniekiem, brīvdabas muzejam “Vēveri” un Edgaram Žīguram, Jaunpiebalgas zemessargiem – Aivaram Ontužānam un Gatim Brencim, un viņu kolēģiem no Ādažiem, viesu namam “Pļavnas” un īpaši saimniekam Leonīdam Palmam, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotājiem Aijai Sils, Maijai Apsītei, Rasai Ontužānei, Oskaram Rozenblatam, šoferiem – Ilvaram Ābelniekam un Jānim Mihailovam, visiem, visiem projekta darbā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem!
   Lugā “Traģēdija” Jānis Jaunsudrabiņš rakstīja: “Kā gan citam lai savus sapņus rādu?(..) Tā mana dzīvība! Ne es, bet mani sapņi dzīvo. Ne es sapņus redzu, bet sapņi ir tik žēlīgi, ka mani uzlūko.” Lai īstenojas nākamības sapņi mūsu bērniem, un jau rudenī mūsu ceļi vedīs uz ...
Zane Althabere, Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja

FOTOhttp://foto.jv.edu.lv/2017-05-31-06-04-Projekta-I-m-Planning-My-Future-ERASMUS