Jaunpiebalgas

vidusskola

   2018. gada 10. oktobrī, ERASMUS+I’m planing my future projekta ietvaros, mēs, Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni no 7. līdz 12. klasei, apmeklējām Eiropas Savienības māju. Šeit mūs sagaidīja divas lekcijas.
Pirmajā lekcijā mums pastāstija par Eiropas Savienības vēsturi, rašanos, darbību un deputātiem, kuri tur darbojas un kādās jomās. Savukārt otrajā lekcijā mēs izspēlējām dažādas situācijas, kuras sastopamas likumu izvirzīšanas un pieņemšanas laikā. Tā mēs sapratām, ka pieņemt un izstrādāt likumus nemaz nav tik vienkārši, kā likās. Dažas lietas no šīs informācijas mums jau bija pazīstamas, tomēr bija arī daudz aktualitāšu, kuras nebija zināmas. Savas zināšanas varēja pārbaudīt, atbildot uz jautājumiem katras lekcijas beigās, par to varēja iegūt arī balvas.
Manuprāt, bija ļoti noderīgi uzzināt sīkāk par Eiropas Savienību un tās darbošanās mehānismu. Tas visiem projekta dalībniekiem noteikti noderēs tuvākā vai tālākā nākotnē.

FOTO galerija

Krista Marta Kundrate, 9.klases skolniece