Jaunpiebalgas

vidusskola

   Laika posmā no 22.-28. Februārim Erasmus+ projekta “Playing and Acting Learning Towards Science” ietvaros 5 Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Anglijā, Sera Džozefa Viljamsa Matemātikas skolā. Šajā reizē tikās skolotāji no Itālijas, Spānijas, Latvijas un Anglijas.
   Tā galvenokārt ir zēnu skolā, kurā mācās vien dažas meitenes. Šajā skolā matemātika tiek mācīta padziļināti un lai varētu mācīties šajā skolā, skolēniem nemitīgi sevi jāpierāda virknē eksāmenu katru gadu. Tie, kuri tos nokārtot nespēj, no skolas tiek atskaitīti. Šī brauciena mērķis bija vērot stundas, mācīties no angļu kolēģiem, dalīties pieredzē un analizēt savu darbu un mācīšanas metodes, lai šeit Latvijā, savā skolā mēs skolēniem varētu piedāvāt pēc iespējas labāku, kvalitatīvāku izglītību.


   Skolā tikām uzņemti ļoti laipni, skolēnu pavadībā apskatījām skolu. Skolēni labprāt pastāstīja par savu ikdienu skolā, bija interesanti dzirdēt viņu domas par noteikumiem skolā, attieksmi pret mācībām, ar stundām saistīto darbu. Bija patīkami redzēt skolēnus skolas formās, lai arī pašu skolēnu viedoklis par šo dalījās. Skolēni ļoti atklāti un tajā pašā laikā ļoti droši. Jau ieejot skolā, tiek izdota uzturēšanās atļauja. Uzzinām, ka bērni skolā var iekļūt tikai ar sava pirkstu nospieduma palīdzību, ievietojot pirkstu īpašā ierīcē, tiek dots signāls un vārti atveras. Drošība vienmēr pirmajā vietā.
   Mūs pārsteidza tas, ka skolēni ļoti daudz darīja paši. Patstāvīgi pildīja uzdevumus, patstāvīgi centās meklēt atbildes uz skolotāja stundas sākumā uzdotajiem jautājumiem. Skolotāji neskaidroja mācību vielu tā, kā mēs to darām. Skolotāji tikai konsultē, ja skolēns nesaprot, bet skolēnam ir jāprot izskaidrot, ko tieši viņš nesaprot, pretējā gadījumā konsultāciju skolēns nesaņem un ir jāturpina pašam meklēt atbildes, kamēr spēj skolotājam definēt ko tieši viņš nesaprot. Stundas beigās skolotājs ar klasi salīdzina pareizās atbildes, nesniedzot sīkāku skaidrojumu, kā to esam paraduši darīt mēs. Skolēni ļoti ciena skolotājus, attiecības formālas. Skolas dzīve sakārtota, organizēta, bez stresa. Visi zina, kas katram jādara. Pārsteidza tas, ka skolotāji drīkst bērnus izraidīt no stundas un atstāt uz pēc stundām par dažādiem pārkāpumiem (piemēram, ka nav līdzi mācību grāmata vai pieraksti). Klasēs ļoti daudz vīriešu skolotāju, arī gados jaunu skolotāju. Interesanti, ka stundu sākumu neiezvana zvans tā kā pie mums, bet zvans noskan tikai stundas beigās, skolēni uzreiz dodas uz nākamo klasi, kur uzreiz arī sākas stunda.
   Brauciena laikā guvām daudz atziņu un bieži vien nācās secināt, ka pie mums ir labāk, tikai ne vienmēr to protam novērtēt. Mums ir daudz sakoptākas, vizuāli pievilcīgākas klašu telpas, skolotāji daudz vairāk strādā ar skolēniem individuāli, vairāk lietojam modernās tehnoloģijas, esam pieejamāki skolēniem. Protams, guvām arī jaunas atziņas kā uzlabot mācīšanas metodes, kā likt skolēniem noticēt sev, veidot motivāciju mācīties. Apmeklējām 5 mini lekcijas par Anglijas izglītības sistēmu, mācību motivācijas uzlabošanu, bērnu tiesībām uc.
   Pabijām arī Londonā un Keneburijā. Londonā apskatījām Trafalgāra laukumu, Pikadīlija cirku, Šekspīra Globe teātri, Lielo Benu, Londonas aci, uc. Pārsteidza Londonas cilvēku pilnās ielas, angļu nesteidzīgais dzīvesveids, dzīves uztvere. Ir daudz ko pārdomāt, par ko aizdomāties... Galvenais, šis brauciens ir devis iespēju paskatīties uz savu darbu no malas, motivāciju uzlabot savu darbu, pilnveidot sevi.