Jaunpiebalgas

vidusskola

   Laika posmā no 10. līdz 12. novembrim Jaunpiebalgas vidusskolā notika pirmā starpvalstu sanāksme, kurā tikās projekta koordinatori no visām iesaistītajām skolām. Tie bija Juan Cana Ruiz, Josue Bernal Bravo (Spānija), Brian Ward, John Scattergood (Anglija), Antonella Bernabo, Daniela Salis (Itālija). Tikšanās laikā tika pārrunāts projekta mērķis, galvenie uzdevumi, sagaidāmais rezultāts, skolēnu iesaiste projektā, vērtēšanas process, kā arī mobilitāšu datumi gan skolēnu, gan skolotāju mobilitātēm.
   Pirmajā dienā viesojāmies sākumskolā un bērnudārzā. Paldies bērniem, viņu audzinātājām un skolotājām, kuri bija sagatavojuši priekšnesumus. Tālāk devāmies uz Mūzikas un mākslas skolu. Paldies direktorei Aijai par laipno uzņemšanu un ērģeļspēli.


   Otrajā dienā viesi vēroja stundas mūsu skolā. Paldies skolotājām Rudītei Jakstai, Ivetai Bērziņai, Lienei Lorencei un Daigai Rubenei par uzdrīkstēšanos un ļoti interesantajām stundām. Pēc pusdienām, paralēli darbam pie projekta, vērojām Lāčplēša dienas pasākumu lielajā skolā. Viesi bija pārsteigti par to, ka arī zemessargi iesaistās pasākumu organizēšanā. Visas aktivitātes bija interesantas un aizraujošas, viesi izteica tikai nožēlu, ka viņu skolās nenotiek šādas aktivitātes, bet visi bija priecīgi, ka varēja piedalīties šajā pasākumā. Paldies organizatoriem! Vēlāk šajā dienā tikāmies ar Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju, kurš ļoti interesanti viesiem pastāstīja par mūsu novadu, dzīvi tajā, attīstības plāniem. Kultūras nama Velvēs apskatījām Egila Johansona gleznu izstādi, kā arī piedalījāmies Lāpu gājienā, piemiņas brīdī pie pieminekļa un koncertā baznīcā. Viesi bija pārsteigti, ar kādu vērienu latvieši prot svinēt svētkus.
   Trešajā dienā devāmies ekskursijā uz Cēsīm, Valmieru, Smilteni. Vienojāmies par tām aktivitātēm, kuras ārvalstu skolēni varēs darīt nākamajā tikšanās reizē šeit, Latvijā (2018.gadā). Vakaru noslēdzām ar Ivo Fomina koncertu.
   Pirmā tikšanās noslēgusies ar labi padarīta darba sajūtu, lai arī viss vēl tikai sākas. Nākamā tikšanās paredzēta jau februārī Anglijā (Ročesterā), kur 5 mūsu skolas skolotāji dosies vērot darbu Anglijas skolā. Tā ir matemātikas novirziena skola, kurā ceram saskatīt jaunas darba formas un metodes, ko pārņemt un turpmāk izmantot savā ikdienas darbā.

 

FOTO GALERIJA ŠEIT: http://foto.jv.edu.lv/2016-11-10-ERASMUS-Jaunpiebalga


Vairāk informācijas par projektu pie koordinatores Velgas Zariņas-Romanovas (m.t.26554596)