Jaunpiebalgas

vidusskola

ERASMUS+
ITĀLIJĀ, No 2.- 6.maijam 2017.gadā. Pilsētā LA SPECIA
Antonio Paccinoti dabaszinātņu licejā
   Jaunpiebalgas vidusskolas 5 pedagogi/professuri(itāliski) viesojās ERASMUS+ projekta ietvaros La Specia pilsētas Antonio Paccinoti dabaszinātņu licejā. Tikās ar skolas vadību, skolotājiem un studentiem. Iepazinās ar mācību darbu, mācību līdzekļiem un mācību metodēm. Skolotāji iepazinās ar Itālijas dabu, kultūru, vēsturi un tradīcijām minētajā reģionā. Ir patīkami apzināties, ka nekur nav tik labi kā mājās, bet lietderīgi redzēt kā ikdienas skolas gaitas tiek organizētas citās valstīs.
   Itālijas izglītības sistēma šobrīd ir līdzīgā situācijā kā šobrīd Latvijā, jo uzsāktā skolu reforma ir vērsta uz to kā mācību procesu papildināt ar praktisko darbu. Stundu laiks ilgst līdz 13.00, bet liels apjoms skolēniem jāizdara mājās. Prezentējot mācību vielu skolēni spēja izteikties gari un plaši, nebaidoties pielietot angļu valodu. CLIL mācību metode (priekšmeta apgūšana svešvalodā) viennozīmīgi ļauj apjaust kāpēc nepieciešams apgūt valodas un vai ir svarīgi komunicēt, iegūt zināšanas un dalīties pieredzē ar citām tautām.


   Licejā mācās aptuveni 1000 studentu, kuri studē padziļināti dabas zinātnes un matemātiku. Studenti lielu zināšanu apjomu apgūst patstāvīgi. Viņiem tiek piedāvātas mācību grāmatas ar padziļinātu augstskolas līmeņa informāciju. Katru gadu izdod jaunas mācību grāmatas ar visjaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Pārbaudījumi tiek veikti testu veidā un gada beigās kārto skolas eksāmenu apvienotos priekšmetos: fizika un matemātika, bioloģija un ķīmija. Testus un eksāmenus kārto īpaši tam atvēlētā telpā- auditorijā. Mācību projekti notiek sadarbības augstskolas Dženovas universitātes laboratorijās, kur nodarbības vada zinātnieki. Stundu garums ir 60 min. Pl 8.00 stundas sākas un pl 13.00 beidzas. Nodarbības var turpināties arī vēlā pēcpusdienā. Mācās skolēni arī sestdienās, kad notiek papildus nodarbības. Skolēni pusdienas skolā neēd.
   Jaunpiebalgas skolotāji vēroja 12 dabaszinātņu, matemātikas, ķīmijas un fizikas stundas, tai skaitā bioloģijas projekta norisi Ligūrijas jūras krastā..
   Skolotāji stundā lasa lekciju, skolēni pieraksta un pieraksti ir izcili glīti un perfekti noformēti, jo pēc pierakstiem viņi mācās testiem un eksāmeniem. Skolēni lielākā daļa ir motivēti mācīties un iegūt augstus eksāmena rezultātus. Visjaukākās stundas bija praktiskās, kur varēja vērot skolēnus darbībā. Fantastiska stunda notika Ligūrijas jūras krastā, kur skolotājas Mioni vadībā 3A līmeņa skolēni pētīja jūras bentosa izskalotos augus un dzīvniekus.
   Klausījāmies 6 mini lekcijas par dažādām ar izglītību saistītām tēmām. Visinteresantākā bija tikšanās ar Eiro Parlamenta deputātu Brandon Benifei- cilvēku, kurš strādā komisijā, kurā tiek runāts par izglītības reformām, par iespējām jauniešiem studēt ārvalstīs caur dažādām programmām un aktivitātēm, kuras piedāvā Eiropas Savienība.
   Skaistas bija arī ekskursijas uz Ligūrijas zvejnieku ciematiem un uz Florenci: Galileo un Leonardo Da Vinči dzimteni. Iespaidīgi arhitektūras pieminekļi: Florences Doma katedrāle Santa Maria del Fiore (14.-15. gs.), Stroci pils, Rātsnams jeb Vecā pils {Palazzo Vecchio, 14.gs.), Ufici galerija u.c.
   Atgriežoties savā skolā secinām, ka mūsu lepnums ir mūsu skolas sakoptā vide un mācību līdzekļu nodrošināšana. Paldies skolas vadībai par izpratni, ka skolotājiem ir nepieciešams iegūt jaunas zināšanas, paplašināt redzesloku, jo mūsdienās iespēju ir tik daudz, ka pasaule sāk šķist maza, tāpēc viss ir iespējams. Un tikai izaicinot sevi- iegūsti ko svaigu un bagātīgu esošajam ikdienas darbam!
   Sakām lielu paldies:
- skolas Direktorei par iespēju piedalīties projekta ERASMUS+ braucienā uz Itāliju,
- kolēģiem par sapratni un izpalīdzēšanu mācību procesa izkārtošanā!
Projektā iesaistītie skolotāji.

Erasmus italija

Foto- pastaigas laikā gar jūras krastu Cinque Terre: Ieva Ciekurzne (no kreisās), Velga Zariņa-Romanova, Ineta Elksne, Lelde Grobiņa, Liene Lorence