Jaunpiebalgas

vidusskola

etwinnig

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes eTwinning 6 stundu pedagogu kvalifikācijas pilnveides kurss "Ievads eTwinning" notika 2019.gada 23.janvārī Jaunpiebalgas vidusskolā.

Lektori: Irina Solončuka un Kristaps Auzāns

etwinning macibas