Jaunpiebalgas

vidusskola

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

*palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam- uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
*sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
*audziniet bērnu darbībā;
*palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
*ļaujiet attīstīties centīgai personībai;

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties pusaudža karjeras plānošanas procesā:
*pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savām interesēm;
*ar pusaudzi jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības;
*jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus;
*jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod;
*jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi;
*jāiedrošina spert nākamo soli.

http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf