Jaunpiebalgas

vidusskola

viaa.gov.lv - lejuplādējamas rokasgrāmatas, darba burtnīcas u.c. metodiskie materiāli karjeras izglītībai

karjera.lu.lv - Latvijas Universitātes piedāvātie karjeras materiāli

slideshare.net prezentācija par karjeras izglītību

http://www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-karjeras-izglitibas-programma-1-12-klasei.html  ( lejuplādējamas darba lapas)

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance ,,Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem-

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali