Jaunpiebalgas

vidusskola

Karjeras izvēles testi Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē
Karjeras izvēles testi Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā
Anketa ORIENTĀCIJA profesionālo interešu noteikšanai NVA mājas lapā
Anketa DARBA IZVĒLES FAKTORI NVA mājas lapā
Tests SASKARSMES STRATĒĢIJA
Tests KĀ IZVĒLĒTIES STUDIJU PROGRAMMU – Latvijas universitāte
Datorspēle ES un MANA KARJERA
Tests VAI ESI GATAVS DARBAM?
www.cv.lv - trīs dažādi virtuālie testi- atbilstošākā amata tests, virtuālā darba intervija, pārdošanas efektivitātes tests
www.rvt.lv - testi, kas palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un talantus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi
www.alberta-koledza.lv - tests, kas palīdz labāk izprast pašiem sevi un savu personību
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1