Jaunpiebalgas

vidusskola

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Tikšanās ar profesionāli ” pie mums, Jaunpiebalgas vidusskolā viesojās kustības Jauniešiem dibinātājs, uzņēmējs Rihards Krūmiņš.

Visas dienas garumā 7.,8.,10. un 11. klašu skolēni piedalījās nodarbībās, kuras vadīja Rihards Krūmiņš. Nodarbību pirmajā daļā pasniedzējs pastāstīja skolēniem par savu pieredzi, kā kļūt par veiksmīgu cilvēku, skolēniem nācās padomāt, ar ko atšķiras veiksmīgs cilvēks no neveiksmīga. Pasniedzējs motivēja skolēnus iet un darīt, rosināja skolēnus padomāt par to, ko katrs reālu ir izdarījis, lai tuvotos savam izvirzītajam mērķim.
Nodarbību otrajā daļā skolēni uzzināja, kā reāli notiek darba pārrunas, kādus jautājumus tajās uzdod un kā tām sagatavoties.
Skolēniem bija iespēja pašiem sevi prezentēt saviem skolas biedriem. Katra skolēna uzstāšanos pasniedzējs izanalizēja, izcēla stiprās puses un ieteica kaut ko arī uzlabot.
Pasniedzējs vairākkārt uzsvēra, ka visa pamatā ir cieņa.  Tā nepieciešama gan skolā starp skolēniem un skolotājiem, gan ikdienā, komunicējot ar cilvēkiem, gan biznesa vidē, veidojot biznesa attiecības.
Šo pasākumu skolēni novērtēja ļoti augstu.
Lūk, ko par to raksta 11. klases skolniece Samanta: “Trešdien, 13. novembrī, mūs apciemoja biedrības "Jauniešu kustībai" vadītājs Rihards Krūmiņš. Pie viņa pavadījām trīs mācību stundas. Noteikti varu apgalvot, ka tās bija vienas no iedvesmas bagātākajām 120 minūtēm manā pieredzē. Šajā laikā, viņam pastāstot par savu dzīves gājumu, pieredzi un sasniegumiem, es ne tikai ieguvu lieliskus padomus un iemaņas, lai spētu būt daudz konkurētspējīgāka darba tirgū un karjeras izaugsmē, bet arī ieguvu milzīgu iedvesmas uz atziņu devu. Paldies par tādu iespēju!”
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjeras iespējas teātrī” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Pedagoģe, karjeras konsultante Ineta Balode

profesionalis1

profesionalis2

profesionalis3