Jaunpiebalgas

vidusskola

Aktivitāšu plānojums caurvijas
Sadarbība un līdzdalība un gada mērķa realizācijas ietvaros.
2017./2018.m.g. gada mērķis


Pirmsskolā - Pirmsskolas bērnu pasaule skaņās un burtos

Sākumskolā - Skolēni popularizē lasīšanu.

Pamatskola - 2017./2018.m.g. beigās visi 7.klases skolēni lasa ar izpratni, spēj analizēt un pielietot informāciju.

Vidusskola - VIDUSSKOLAS BEIGĀS KATRS SKOLĒNS IR IZSTRĀDĀJIS UN PREZENTĒJIS ZINĀTNISKĀS PĒTNIECIBAS DARBU PAR SEV INTERESĒJOŠU TĒMU
- Lasītprasme kā instruments -

 

Aktivitāšu plānojums caurvijas
Jaunrades un uzņēmējspēja un gada mērķa realizācijas ietvaros.
2018./2019.m.g. gada mērķis


Pirmsskolā - Radošas spēles un rotaļas – valodas attīstībai atbilstoši bērna vecumposmam.

Sākumskolā - Sākumskolas skolēns lasa un izprot vecumposmam atbilstošu tekstu.

Visi 8.klases skolēni lasa ar izpratni, analizē un pielieto informāciju, sniedz to citiem, akcentējot pašvadītu mācīšanos.

Vidusskola - Skolēni, strādājot pāros un grupās, pratīs risināt dažādas situācijas, radīs vairākas atšķirīgas idejas, kā tās risināt, izvērtēs labāko un īstenos.