Jaunpiebalgas

vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskolas 9.klase (17 skolēni un viena skolotāja) 08.11.2022. plkst. 16.00 apmeklēja Līgatnes bunkurus gida vadībā.
Uzzinājām, apskatījām autentisku pazemes aprīkojumu,dzirdējām, kā darbojas kondicionēšanas iekārtas gaisa attīrīšanai,redzējām telekomunikāciju bloku, pasēdējām ēdnīcā, kur aplūkojām propagandas plakātus, salīdzinājām redzamo padomju laika atribūtiku un sadzīves lietas ar personisko pieredzi.

Bunkuri